Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia

Mesto Košice

Popis projektu

Projekt Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia je neinvestičným projektom, ktorého hlavným cieľom je projektová príprava pre modernizáciu električkových tratí. V rámci projektu pôjde o modernizáciu električkových koľají, ktoré sú v havarijnom technickom stave a neboli nezahrnuté do ukončených stavieb: „Stavby IKD Košice, Nám. Maratónu mieru – Staničné námestie“; „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice“; KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“.

 V rámci hlavnej aktivity prebehne príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti, t.j. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností pre stavbu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“ v rozsahu: zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti, zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti, ktorá zahŕňa dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce, prípadne dokumentáciu dodatku stavebného zámeru - DSZ, dokumentácie pre Územné rozhodnutie DÚR, dokumentácie pre Stavebné povolenie - DSP.

Miestom realizácie projektu je mesto Košice, konkrétne Mestská časť (MČ) Košice Juh, MČ Košice Nad jazerom, MČ Košice Barca.

Zvolený merateľný ukazovateľ pre projekt P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu - 3 (DSZ, DÚR, DSP)

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Barca, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.07.2024
Celková suma
2,265,600 €
Vlastné zdroje
113,280 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia električkových tratí v Koš…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
10.12.2020
Plánovaný koniec
01.07.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
10.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zabezpečenie vstupných podkladov

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 2. časť, projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Zabezpečenie vstupných podkladov

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 2. časť, projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie vstupných podkladov - inžinierska činnosť

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 2. časť, projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie vstupných podkladov - inžinierska činnosť

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 2. časť, projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce

Faktúra REMING CONSULT a.s._Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce

Faktúra REMING CONSULT a.s._Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Dokumentácia pre Územné rozhodnutie

Faktúra REMING CONSULT a.s._Dokumentácia pre Územné rozhodnutie

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumentácia pre Územné rozhodnutie

Faktúra REMING CONSULT a.s._Dokumentácia pre Územné rozhodnutie

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Inžinierska činnosť k zabezpečeniu územného rozhodnutia

Faktúra REMING CONSULT a.s._IČ pre Územné rozhodnutie

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inžinierska činnosť k zabezpečeniu územného rozhodnutia

Faktúra REMING CONSULT a.s._IČ pre Územné rozhodnutie

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce - inžinierska činnosť

Faktúra REMING CONSULT a.s._IČ pre Dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce - inžinierska činnosť

Faktúra REMING CONSULT a.s._IČ pre Dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Faktúra REMING CONSULT a.s._DSP

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Faktúra REMING CONSULT a.s._DSP

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.