Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia

Mesto Košice

Popis projektu

Projekt Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia je neinvestičným projektom, ktorého hlavným cieľom je projektová príprava pre modernizáciu električkových tratí. V rámci projektu pôjde o modernizáciu električkových koľají, ktoré sú v havarijnom technickom stave a neboli nezahrnuté do ukončených stavieb: „Stavby IKD Košice, Nám. Maratónu mieru – Staničné námestie“; „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice“; KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“.

 V rámci hlavnej aktivity prebehne príprava a vypracovanie projektovej dokumentácie a inžinierskej činnosti, t.j. zabezpečenie súborov inžiniersko-projektových činností pre stavbu „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice, 2. etapa“ v rozsahu: zabezpečenia vstupných podkladov vrátane inžinierskej činnosti, zabezpečenia projektovej prípravy vrátane inžinierskej činnosti, ktorá zahŕňa dokumentácie stavebného zámeru verejnej práce, prípadne dokumentáciu dodatku stavebného zámeru - DSZ, dokumentácie pre Územné rozhodnutie DÚR, dokumentácie pre Stavebné povolenie - DSP.

Miestom realizácie projektu je mesto Košice, konkrétne Mestská časť (MČ) Košice Juh, MČ Košice Nad jazerom, MČ Košice Barca.

Zvolený merateľný ukazovateľ pre projekt P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu - 3 (DSZ, DÚR, DSP)

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Barca, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2020 - 01.12.2023
Celková suma
2,265,600 €
Vlastné zdroje
113,280 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
10.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia električkových tratí v Koš…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
10.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.01.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zabezpečenie vstupných podkladov

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 2. časť, projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2021
Názov

Zabezpečenie vstupných podkladov

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 2. časť, projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie vstupných podkladov - inžinierska činnosť

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 2. časť, projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zabezpečenie vstupných podkladov - inžinierska činnosť

Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa - 2. časť, projektová dokumentácia

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.09.2021
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce

Faktúra REMING CONSULT a.s._Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce

Faktúra REMING CONSULT a.s._Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
225,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Dokumentácia pre Územné rozhodnutie

Faktúra REMING CONSULT a.s._Dokumentácia pre Územné rozhodnutie

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumentácia pre Územné rozhodnutie

Faktúra REMING CONSULT a.s._Dokumentácia pre Územné rozhodnutie

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
360,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2022
Názov

Inžinierska činnosť k zabezpečeniu územného rozhodnutia

Faktúra REMING CONSULT a.s._IČ pre Územné rozhodnutie

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Inžinierska činnosť k zabezpečeniu územného rozhodnutia

Faktúra REMING CONSULT a.s._IČ pre Územné rozhodnutie

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2023
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce - inžinierska činnosť

Faktúra REMING CONSULT a.s._IČ pre Dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru verejnej práce - inžinierska činnosť

Faktúra REMING CONSULT a.s._IČ pre Dokumentáciu stavebného zámeru verejnej práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Faktúra REMING CONSULT a.s._DSP

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.03.2023
Názov

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Faktúra REMING CONSULT a.s._DSP

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,050,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.