Popis projektu

Komunikácia II/552 je vstupnou radiálou do mesta Košice zo smeru Veľké Kapušany – Slanec, je hlavnou dopravnou trasou spájajúcou obce Zemplína s Košicami a zároveň jedinou prístupovou cestou obyvateľov dvoch priľahlých mestských častí s centrom mesta.

Cieľom predkladaného projektu je .

Projekt výstavby cyklistickej komunikácie popri Slaneckej ceste v mestskej časti Košice – Nad jazerom spočíva predovšetkým v týchto stavebných úpravách: výstavba cyklistickej komunikácie v pridruženom dopravnom priestore po pravej strane v smere na Slanec, oddelenej od komunikácie deliacim pásom, vedľa navrhovaného pásu pre peších a výstavba novej lávky pre peších a cyklistov cez Myslavský potok, vedľa mostného objektu na ceste II/552.

Cieľovú skupinu predstavujú užívatelia cestnej dopravnej siete, najmä obyvatelia priľahlých mestských častí, okolitých miest a obcí dochádzajúci k občianskej infraštruktúre (obchody, školy, úrady a pod.), k centrám hospodárskeho významu, priemyselných zón, kultúrnym centrám, ďalej návštevníci mesta a regiónu, turisti, náhodne cestujúci atď.

Merateľným ukazovateľom je .

Realizáciou projektu prostredníctvom hlavnej aktivity dôjde k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a cyklistov na komunikáciách, odstraňovaniu úzkych miest v pešej a cyklistickej doprave, odstraňovaniu bariér pri prestupovaní, k zvýšeniu úrovne infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, vytvoreniu atraktívneho alternatívneho spôsobu prepravy, čo umožní lepší prístup k základným verejným službám (sociálnym, zdravotným, vzdelávacím), zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti, zníženie energetickej náročnosti dopravy, zlepšenie podmienok pre nemotorovú dopravu, zvýšenie podielu využívania cyklistickej dopravy, pozitívne environmentálne efekty v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a pod. 

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
419,852 €
Vlastné zdroje
20,993 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
02.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba cyklistickej komunikácie a láv…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
02.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
2,04 (km)
Cieľ
2,2 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
28,384 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,032 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
15,549 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
125,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
75,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

stavebné práce

Faktúra Doprastav a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
16,731 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
43,667 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
34,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
34,908 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
6,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
29,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
29,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
5,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov IČO
Názov
Doprastav, a.s.
IČO
31333320
Názov
EUTECH a.s.
IČO
36596957
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.