Popis projektu

Zámerom projektu je podpora a rozvoj mestskej mobility prostredníctvom zatraktívnenia a rozšírenia využívania  nemotorovej cyklistickej dopravy.  Cieľom projektu je .

K naplneniu hlavného cieľa projektu prispejú aj stanovené špecifické ciele a to:

1. v meste Košice vylepšením doplnkovej infraštruktúry pre cyklistov,

2. životného štýlu obyvateľov,

3. a preferovaní cyklodopravy  na území mesta,  na prepravu za službami, športom, vzdelaním  a odľahčiť tak motorovú dopravu.

Hlavnou  aktivitou projektu je:  

Realizovaním projektu prispejeme k vylepšeniu doplnkovej cyklistickej  infraštruktúry osadením prístreškov pre parkovanie bicyklov a servisných stojanov, čo bude mať pozitívny dopad na  zvýšenie komplexnosti  prvkov cyklistickej infraštruktúry a na celkové zlepšenie podmienok pre intenzívnejšie využívanie nemotorovej cyklodopravy, ako bezpečnej, zdraviu prospešnej a ekologickej formy prepravy za prácou a k občianskej vybavenosti.

 Projekt „Doplnková infraštruktúra pre cyklistov v meste Košice“ je v súlade so stratégiou IROP, PO 1 , Investičnou prioritou č. 1.2. Špecifickým cieľom č. 1.2.2

Realizáciou hlavnej aktivity projektu dosiahneme naplnenie plánovaného  merateľného ukazovateľa  Hodnota merateľného ukazovateľa bola stanovená na 12 prvkov vytvorenej doplnkovej cyklistickej infraštruktúry, konkrétne 4 prístrešky na parkovanie bicyklov, 4 servisné stojany, 4 súbory cyklostojanov umiestnených v prístreškoch. 

Projekt sa bude realizovať v meste Košice, MČ Košice – Západ  a MČ Košice – Staré mesto.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.09.2021
Celková suma
88,487 €
Vlastné zdroje
4,424 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Doplnková cyklistická infraštruktúra_os…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
02.08.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
10.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
02.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
10.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
03.12.2021
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra mmcité sk s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra mmcité sk s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2021
Názov

DPH 09/2021 stavebné práce

DPH 09/2021 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Faktúra

Faktúra PD

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Progressum, s.r.o.
Žiadaná suma
4,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.10.2019
Názov IČO
Názov
Progressum, s.r.o.
IČO
47344806
Názov
mmcité2 s. r. o.
IČO
36320854
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.