Popis projektu

Zámerom projektu je 

Cieľom predkladaného projektu je vybudovanie novej cyklistickej rekreačnej cestičky a úprava už existujúceho úseku vzhľadom na to, že sa tam nachádza turistický razcestník a  ide o vyhľadávané rekreačné miesto s vysokou intenzitou  cyklistov, chodcov. Skvelý cyklistický zážitok pre celú rodinu ponúka jazda novou cyklistickou cestičkou Čermeľskom údolí.  Je prepojením existujúcich cyklochodníkov a vedie od stanice Detskej železnice, popri jednokoľajnej úzkorozchodnej železničnej trati, po železničné priecestie. Súčasťou výstavby  bola aj obnova napájaného úseku od priecestia po cvičnú skalu. Úprava spočívala v spevňovaní plôch či osadení drobnej architektúry. Účelom projektu je vytvorenie podmienok pre bezpečný a pohodlný pohyb cyklistov a peších s jeho prepojením na nadväzné  úseky mestských cyklotrás. Zrealizovaním projektu sa zvýšila bezpečnosť  všetkých účastníkov dopravy, prioritne cyklistov.

Cieľovú skupinu predstavujú užívatelia cestnej dopravnej siete, najmä návštevníci mesta a regiónu, turisti, náhodne cestujúci, návštevníci  rekreačnej oblasti,  obyvatelia priľahlých mestských častí, atď.

Realizáciou hlavných aktivít:

  •  
  • dosiahneme naplnenie merateľných ukazovateľov.

Merateľným ukazovateľmi sú   a 

Realizáciou projektu sme prispeli k zlepšeniu  bezpečnosti  chodcov a cyklistov na komunikáciách, zvýšili sme úroveň  infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, zlepšili plynulosť cestnej premávky, znížili nehodovosť, zvýšili atraktívnosti rekreačnej oblasti, a prispeli k ochrane životného prostredia, k znižovaniu negatívnych dopadov dopravy na ŽP. Okrem dopravného a športového aspektu sme vybudovaním rekreačného cyklochodníka vytvorili možnosť poznávania okolitého rekreačného a prírodného prostredia.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.10.2020
Celková suma
260,415 €
Vlastné zdroje
13,021 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.3. doplnková cyklistická a SMART infr…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
19.05.2020
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov
A.2. cykloturistické trasy – rekonštruk…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
19.05.2020
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
30.10.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,8012 (km)
Cieľ
0,8012 (km)
Naposledy aktualizované
02.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
5,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra Koľajové a dopravné stavby_06/2020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,179 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 07/2020 k FA20200191

DPH 07/2020 k FA20200191

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,680 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 06/2020 k FA20200148

DPH 06/2020 k FA20200148

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,236 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 08/2020 k FA 20200231

DPH 08/2020 k FA 20200231

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,703 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 09/2020 k FA 20200275

DPH 09/2020 k FA20200275

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
122 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

DPH 09/2020 k FA 20200275

DPH 09/2020 k FA20200275

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 10/2020 k FA 20200291

DPH 10/2020 k FA20200291

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20200275

Koľajové a dopravné stavby_09/2020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
69,998 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Koľajové a dopravné stavby_09/2020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Stavebné práce

Koľajové a dopravné stavby_10/2020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,310 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Koľajové a dopravné stavby_08/2020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,513 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Koľajové a dopravné stavby_07/2020

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,402 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Koľajové a dopravné stavby s.r.o. Košice
IČO
31721401
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.