Modernizácia zastávok verejnej osobnej dopravy a informačných systémov, Slanecká cesta, Košice

Mesto Košice

Popis projektu

Projekt " je súčasťou stavby „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“. Slanecká cesta II/552 je vstupnou radiálou do mesta Košice zo smeru Veľké Kapušany – Slanec, je hlavnou dopravnou trasou spájajúcou obce Zemplína s Košicami a zároveň jedinou prístupovou cestou obyvateľov dvoch priľahlých mestských častí s centrom mesta. Cieľom predkladaného projektu je Zvýšenie komfortu cestovania verejnou osobnou dopravou prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie infraštruktúry a informačného dopravného systému na zastávkach.

Projekt modernizácie zastávok verejnej osobnej dopravy v mestskej časti Košice - Nad jazerom spočíva v týchto stavebných úpravách: úprava miestnej komunikácie – ulica Važecká s odvodnením a vybudovaním autobusovej zastávky pre smer Slanec; rekonštrukcia resp. aj posun jestvujúcich autobusových zastávok MHD do samostatných autobusových zálivov (5 obojstranných autobusových zastávok), autobusové zastávky MHD budú riešené s bezbariérovým obrubníkom, bude osadený prístrešok pre cestujúcich,  informačná tabuľa, automat na cestovné lístky, pešie prístupy budú riešené bezbariérovo s prvkami pre nevidiacich; v rámci informačného systému bude na autobusových zastávkach riešená elektronická informačná tabuľa o odchodoch jednotlivých spojov v on-line režime a automat na predaj cestovných lístkov.

Cieľovú skupinu tvoria užívatelia cestnej dopravnej siete, najmä obyvatelia priľahlých mestských častí, okolitých miest a obcí, prevádzkovatelia a investori v priemyselných zónach a prevádzkovatelia verejnej autobusovej dopravy, návštevníci mesta a regiónu, turisti, náhodne cestujúci atď.

Merateľným ukazovateľom je Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok, ktorý predstavuje počet - 10 ks.

Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu infraštruktúry verejnej osobnej dopravy, ktorá sa prejaví vo zvýšení komfortu cestujúcich, zlepšení prepravných podmienok, čo napomôže atraktivite cestovania verejnou dopravou ako súčasti multimodálneho systému VOD, vyváženejšiemu územnému rozvoju a umožní sa prístup k centrám hospodárskeho významu.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
1,367,312 €
Vlastné zdroje
68,366 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
06.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Modernizácia zastávok verejnej osobnej …
Typ
C. UMR_Zlepšenie in…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
02.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných a modernizovaných integrovaných zastávok
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
10,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet prestupných uzlov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
9,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
9,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
1,804 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2022
Názov

Stavený dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.03.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Doprastav, a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
13,695 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2022
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
7,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.08.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
4,753 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.05.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2022
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.02.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
48,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
26,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
2,312 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.02.2023
Názov

Stavebné práce

Fa - Doprastav - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
6,127 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Stavebný dozor

Faktúra EUTECH a.s.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov IČO
Názov
Doprastav, a.s.
IČO
31333320
Názov
EUTECH a.s.
IČO
36596957
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.