Popis projektu

Mesto Košice sa aktívne zapája do riešenia situácie súvisiacej so šírením koronavírusu prostredníctvom podpory rozvoja a zatraktívnenia cyklistickej dopravy ako vhodnej alternatívy k zdravému životnému štýlu, aktívnemu pohybu obyvateľov ako prevencie voči ochoreniu COVID 19. Prostredníctvom výstavby cyklociest zároveň mesto reaguje aj na uprednostňovanie cyklodopravy pred individuálnou automobilovou dopravou.

                                                         

Cieľom projektu „Cyklistická komunikácia Moskovská – Kremnická, Košice – KVP“ je 

Projekt rozšírenia a modernizácie cyklistickej komunikácie Moskovská – Kremnická vrátane doplnkovej infraštruktúry v podobe mobiliáru a cyklosčítača spočíva v činnostiach, ktoré smerujú k naplneniu cieľov a výsledkov IROP.

Cieľovú skupinu predstavujú užívatelia cestnej dopravnej siete, najmä obyvatelia priľahlých mestských častí, okolitých miest a obcí dochádzajúci k občianskej infraštruktúre (obchody, školy, úrady a pod.), k centrám hospodárskeho významu, priemyselných zón, kultúrnym centrám, ďalej návštevníci mesta a regiónu, turisti, náhodne cestujúci atď.

Merateľným ukazovateľom je P0043 Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií – 0,9738 km 

Realizáciou projektu prostredníctvom hlavnej aktivity dôjde k zvýšeniu bezpečnosti chodcov a cyklistov na komunikáciách, k zvýšeniu úrovne infraštruktúry pre nemotorovú dopravu, vytvoreniu atraktívneho alternatívneho spôsobu prepravy, čo umožní lepší prístup k základným verejným službám (sociálnym, zdravotným, vzdelávacím), zlepšenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, zníženie nehodovosti, zníženie energetickej náročnosti dopravy, zlepšenie podmienok pre nemotorovú dopravu, zvýšenie podielu využívania cyklistickej dopravy, pozitívne environmentálne efekty v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a pod.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Myslava, Košice - mestská časť Sídlisko KVP
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2023 - 01.09.2023
Celková suma
319,802 €
Vlastné zdroje
15,990 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A1.Cyklistické komunikácie: Rozšírenie …
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
03.05.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
03.05.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
0,9738 (km)
Naposledy aktualizované
23.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 044/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
ASTEX s.r.o.
Žiadaná suma
40,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 044/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
ASTEX s.r.o.
Žiadaná suma
40,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 062/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
ASTEX s.r.o.
Žiadaná suma
59,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 062/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
ASTEX s.r.o.
Žiadaná suma
58,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 086/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
ASTEX s.r.o.
Žiadaná suma
82,895 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 086/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
ASTEX s.r.o.
Žiadaná suma
80,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

DPH 06/2023 k faktúr č. 062/2023

DPH 06/2023 k faktúre č. 062/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
11,694 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.07.2023
Názov

DPH 05/2023 k faktúre č. 044/2023

DPH 05/2023 k faktúre č. 044/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
8,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 110/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
ASTEX s.r.o.
Žiadaná suma
89,950 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2023
Názov

DPH 08/2023 k Faktúre č. 110/2023

DPH 08/2023 k faktúre č. 110/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
17,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2023
Názov

DPH 07/2023 k faktúre č. 086/2023

DPH 07/2023 k faktúre č. 086/2023

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
16,065 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
ASTEX s.r.o.
IČO
36577332
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.