Popis projektu

Zámerom projektu:  je zlepšenie environmentálnych aspektov v meste Košice, obnova a zvýšenie atraktivity verejného priestranstva v parku Obrancov mieru.  Pandemická situácia zasiahla takmer všetkých obyvateľov a výrazne ovplyvnila aj ich správanie, čo sa odzrkadlilo na potrebe viac relaxovať, športovať na čerstvom vzduchu a čo najbližšie v mieste bydliska. Revitalizáciou parku ako prvku zelenej infraštruktúry dosiahneme okrem iného aj fyzický, psychologický, emocionálny a sociálno - hospodársky prínos pre jednotlivca a naše mesto a to vzájomným spájaním zdravotno rekreačných a ekologicko - stabilizačných funkcií.

Hlavným  je zlepšiť kvalitu životného prostredia prostredníctvom adaptačných opatrení, budovania prvkov zelenej infraštruktúry a revitalizáciou verejného priestranstva, čím dôjde aj  k zníženiu zraniteľnosti krajiny klimatickými rizikami, zníženiu znečistenia ovzdušia, prašnosti a hluku a zároveň k  zvýšeniu kvality života obyvateľov mesta Košice. 

Špecifické ciele projektu:

  • Zlepšenie kvality ovzdušia, posilnenie ekologickej stability a zlepšenie sídelného prostredia,
  • zlepšenie kvality života obyvateľov sídlisk prostredníctvom revitalizácie parku.

Hlavnou aktivitou projektu je: 

V rámci hlavnej aktivity predkladaného projektu budovaním prvkov zelenej infraštruktúry, sadovými úpravami, výsadbou drevín, obnovou a doplnením mobiliáru dosiahneme zatraktívnenie verejného priestranstva, zvýšenie kvality životného prostredia a tiež zlepšenie funkčnej, technickej, hygienickej, ekostabilizačnej, estetickej a environmentálnej hodnoty parku.

Miestom realizácie projektu je mesto Košice,  MČ Košice – Sever, k.ú Severné mesto.

P0491 Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry – 1

P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstva v mestských oblastiach - 8 415,7 m2

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sever
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2023 - 01.11.2023
Celková suma
135,797 €
Vlastné zdroje
6,790 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Revitalizácia verejného priestranstva O…
Typ
C. UMR_Mestské prvky
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
19.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
19.06.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
8415,7 (m2)
Cieľ
8415,7 (m2)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
17.10.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce Obrancov mieru

FA_23009017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce Obrancov mieru

FA_23009017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
113,164 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.10.2023
Názov IČO
Názov
ProGarden s.r.o.
IČO
50237918
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.