Popis projektu

Stručný popis projektu

 

V rámci projektu plánujeme rozšíriť kapacity v MŠ Galaktická 9, Košice – elokované pracovisko, ktoré sa nachádza v mestskej časti Nad jazerom, a to stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov existujúceho objektu ZŠ Galaktická 9, Košice a ich adaptáciou  pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Súčasný stav obsadenosti predškolského zariadenia je 128 detí a projektom plánujeme rozšírenie kapacít o 120 detí, t.j. 6 tried. MŠ patrí medzi zariadenia s vysokým počtom nevybavených žiadostí o umiestnenie detí.  

  1. Zvýšenie kapacít MŠ stavebno-technickými úpravami
  2. Zabezpečenie materiálno-technického vybavenia MŠ

sú v súlade s definovanými typmi aktivít a v súlade s Podmienkami oprávnenosti aktivít a to:

  • stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania – nevyužité priestory ZŠ,
  • obstaranie materiálno-technického vybavenia materských škôl.

Realizáciou aktivít projektu dosiahneme naplnenie stanovených merateľných ukazovateľov

- – 

Projekt je v súlade so strategickými dokumentmi Mesta Košice, ako aj v súlade s Integrovanou územnou stratégiou udržateľného rozvoja mestskej funkčnej oblasti Mesta Košice 2015-2023(2028), ktorá je súčasťou RIUS.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Nad jazerom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2017 - 01.02.2022
Celková suma
676,359 €
Vlastné zdroje
33,818 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie kapacít MŠ stavebno-technickým…
Typ
C. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
17.11.2017
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
07.09.2021
Názov
Zabezpečenie materiálno-technického vyb…
Typ
E. UMR_Obstaranie m…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
04.11.2021
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
17.12.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
23.12.2019
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
28.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
120,0 (osoby)
Cieľ
120,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1964,23 (m2)
Cieľ
1964,23 (m2)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
1964,23 (m2)
Cieľ
1964,23 (m2)
Naposledy aktualizované
11.05.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DPH 6/2021

DPH 6/2021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
17,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2021
Názov

DPH 9/2021

DPH 9/2021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
26,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. FV20210108

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
92,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. FV20210108

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
92,517 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
89,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
89,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
76,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
76,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2021
Názov

Faktúra FV20210603

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
85,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.08.2021
Názov

Faktúra FV20210905

Faktúra FV20210905

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
134,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra FV20210905

Faktúra FV20210905

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
134,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2021
Názov

Faktúra 0118001

Vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Progressum, s.r.o.
Žiadaná suma
24,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 1/2021 stavebné práce Galaktická

DPH 1/2021 stavebné práce Galaktická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
18,503 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2021
Názov

DPH 02/2021 stavebné práce Galaktická

DPH 02/2021 stavebné práce Galaktická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
17,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DPH 5/2021 stavebné práce Galaktická

DPH 5/2021 stavebné práce Galaktická

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
EURO-BAU s.r.o.
Žiadaná suma
15,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra 1021020

Autorský dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Progressum, s.r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura EUROGASTROP

Faktura EUROGASTROP

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Faktúra DREVOKOM

Faktúra DREVOKOM

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
55,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2021
Názov

Faktúra Datacomp

Faktúra Datacomp

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,099 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2021
Názov

Faktura C-COMMERCE

Faktura C-COMMERCE

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

Faktura C-COMMERCE

Faktura C-COMMERCE

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
C-COMMERCE, s. r. o.
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov IČO
Názov
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
IČO
47136201
Názov
C-COMMERCE, s. r. o.
IČO
46246436
Názov
EURO-BAU s.r.o.
IČO
46738479
Názov
Progressum, s.r.o.
IČO
47344806
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
EUROGASTROP, s. r. o.
IČO
44137761
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.