Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie financovania mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov sprostredkovateľského orgánu (ďalej len SO) pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len IROP) krajského mesta Košice (ďalej len KM), ktorí sú priamo zapojení do implementácie iniciatívy REACT-EÚ v rámci prioritnej osi 7 – REACT-EÚ za obdobie od 01.09.2021 do 31.12.2022 na oprávnenom území podpory mestskej funkčnej oblasti (ďalej len MFO) mesta Košice definovanej v Partnerskej dohode SR na roky 2014-2020.

Realizácia projektu je nevyhnutným predpokladom na personálne zabezpečenie odborne pripravených administratívnych kapacít EŠIF na vykonávanie úloh vyplývajúcich zo Zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom v znení Dodatku č. 1, Dodatku č. 2 a Dodatku č. 3.

Výkon činnosti SO pre IROP má dopad na celé územie KM a priľahlej mestskej funkčnej oblasti.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2022
Celková suma
56,516 €
Vlastné zdroje
2,826 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Mzdové výdavky zamestnancov SO pre IROP…
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
01.09.2021
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Priemerný počet refundovaných AK na SO pre IROP
Hodnota
-
Cieľ
1,2 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MZDY_2021

Sumár mzdy 1_2021

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
15,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2022
Názov

MZDY_2022

Sumár mzdy 3_2022

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
27,386 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.09.2022
Názov

Mzdové výdavky

Sumár mzdy 1_2022

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
13,303 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.