Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice

Mesto Košice

Popis projektu

Stavebné práce . Merateľné ukazovatele projektu vychádzajú z Projektového hodnotenia významne obnovovanej budovy (tepelno technický posudok),súčasť PD. Plánovaná úspora energie na vykurovanie v rámci projektu je 75,7%.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2016 - 01.09.2018
Celková suma
461,346 €
Vlastné zdroje
23,067 €
Vyčerpané z projektu
457,955 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti admini…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
30.09.2016
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
26.09.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2016
Skutočný začiatok
30.09.2016
Plánovaný koniec
01.09.2018
Skutočný koniec
26.09.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
1,38 (Kg/rok)
Cieľ
5,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
6,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1990,42 (m2)
Cieľ
1990,42 (m2)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
39,545 (t ekviv. CO2)
Cieľ
60,297 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
15,0 (Kg/rok)
Cieľ
28,1 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
15,0 (Kg/rok)
Cieľ
118,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
72,0 (MWh/rok)
Cieľ
65,8205 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
458,851 (MWh/rok)
Cieľ
228,8633 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
178268,0 (kWh/rok)
Cieľ
163042,8289 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
195612,0 (kWh/rok)
Cieľ
192780,002 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
347527,33 (kWh/rok)
Cieľ
204115,6916 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.10.2018
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce na objekte "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice" podľa priloženého súpisu prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,314 €
Schválené na preplatenie
78,314 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

Stavebné práce na objekte "Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Správa mestskej zelene, Rastislavova 79, Košice" podľa priloženého súpisu prác

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,314 €
Schválené na preplatenie
78,314 €
Realizácia
-
Názov

DPH 05/2017 - Stavebné práce

DPH 05/2017 - Faktúra vf2017/10

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,663 €
Schválené na preplatenie
15,663 €
Realizácia
26.06.2017
Názov

Faktúra stavebné práce za 07/2017

Faktúra - stavebné práce 07/2017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,083 €
Schválené na preplatenie
75,083 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra stavebné práce za 07/2017

Faktúra - stavebné práce 07/2017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,083 €
Schválené na preplatenie
75,083 €
Realizácia
10.10.2017
Názov

Stavebné práce za 06/2017

Faktúra - stavebné práce 062017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,840 €
Schválené na preplatenie
153,839 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 06/2017

Faktúra - stavebné práce 062017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,839 €
Schválené na preplatenie
153,839 €
Realizácia
12.09.2017
Názov

DPH na stavebné práce za 06/2017

DPH 06/2017 - faktúra č. vf2017/21

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,768 €
Schválené na preplatenie
30,768 €
Realizácia
25.07.2017
Názov

DPH za 07/2017

DPH 07/2017 - faktúra č. vf2017/23

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,017 €
Schválené na preplatenie
15,017 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Stavebné práce do 09/2017

stavebné práce do 09/2017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,062 €
Schválené na preplatenie
61,062 €
Realizácia
20.11.2017
Názov

Stavebné práce do 09/2017

stavebné práce do 09/2017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,067 €
Schválené na preplatenie
61,062 €
Realizácia
-
Názov

DPH 09/2017 - faktúra č. vf2017/37

DPH 09/2017 - faktúra č. vf2017/37

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,212 €
Schválené na preplatenie
12,212 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Stavebný dozor pre stavbu

2 FA za Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
02.06.2017
Názov

Stavebný dozor pre stavbu

3 FA za Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
03.07.2017
Názov

Stavebný dozor pre stavbu

4 FA za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
02.08.2017
Názov

Stavebný dozor pre stavbu

5 FA za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
24.08.2017
Názov

Stavebný dozor pre stavbu

6 FA za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
05.10.2017
Názov

Stavebný dozor pre stavbu

7 Fa za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
25.10.2017
Názov

Stavebný dozor pre stavbu

8 FA za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,933 €
Schválené na preplatenie
2,933 €
Realizácia
17.01.2018
Názov

Stavebný dozor pre stavbu

1 FA za Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
1,000 €
Realizácia
09.05.2017
Názov

Energetický audit overenia po obnove

Energetická audit overenia po obnove

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,581 €
Schválené na preplatenie
1,581 €
Realizácia
02.10.2018
Názov

Energetický certifikát po obnove

Energetický certifikát

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
1,100 €
Realizácia
07.11.2017
Názov

mzdy za 112016

Interný doklad za 112016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
54 €
Realizácia
08.12.2016
Názov

mzdy za 122016

interný doklad za 122016

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
173 €
Schválené na preplatenie
173 €
Realizácia
11.01.2017
Názov

mzdy za 012017

Interný doklad za 012017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
205 €
Schválené na preplatenie
205 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

mzdy za 022017

Interný doklad za 022017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
09.03.2017
Názov

mzdy za 032017

Interný doklad za 032017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
216 €
Realizácia
11.04.2017
Názov

mzdy za 042017

Interný doklad za 042017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
162 €
Schválené na preplatenie
162 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

mzdy za 052017

Interný doklad za 052017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
254 €
Schválené na preplatenie
254 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

mzdy za 072017

Interný doklad za 072017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

mzdy za 062017

Interný doklad za 062017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
119 €
Schválené na preplatenie
119 €
Realizácia
11.07.2017
Názov

mzdy za 082017

Interný doklad za 082017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
11.09.2017
Názov

mzdy za 092017

Interný doklad za 092017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
313 €
Schválené na preplatenie
313 €
Realizácia
11.10.2017
Názov

mzdy za 102017

Interný doklad za 102017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
335 €
Schválené na preplatenie
335 €
Realizácia
09.11.2017
Názov

mzdy za 112017

Interný doklad za 112017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
324 €
Schválené na preplatenie
324 €
Realizácia
11.12.2017
Názov

mzdy za 122017

Interný doklad za 122017

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
410 €
Schválené na preplatenie
410 €
Realizácia
11.01.2018
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
REKOM - Košice s.r.o.
IČO
31685226
Názov
SIBAZ, spol. s.r.o.
IČO
36204056
Názov
ER-STAVING s.r.o.
IČO
36714941
Názov
Ing. Alena Slivková - AS-THERM
IČO
43116027
Názov
LOVIS plus s.r.o.
IČO
50157833
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.