Popis projektu

Cieľom projektu je podpora administratívnych kapacít (ďalej AK) pre integrovanú územnú investíciu (ďalej IÚI) udržateľného mestského rozvoja (ďalej UMR)  krajského mesta Košice zapojených do prípravy a následnej implementácie  nového programového obdobia 2021-2027, ich vzdelávania a zvyšovania odbornosti, a to zabezpečením financovania mzdových výdavkov zamestnancov.

Projekt bude realizovaný v rámci Operačného programu IROP,  priortinej osi 8 Technická pomoc - REACT-EÚ a špecifického cieľa 8.1 Podpora vytvorenia siete regionálnych centier MIRRI SR za obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Západ
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2022 - 01.12.2022
Celková suma
30,812 €
Vlastné zdroje
1,541 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Technická asistencia
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Mzdové výdavky AK UMR Košice
Typ
Podpora administrat…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
01.01.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zakúpeného MTZ
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet účastníkov zrealizovaných pracovných ciest
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet zrealizovaných informačných aktivít
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Priemerný počet refundovaných AK v regionálnych centrách
Hodnota
-
Cieľ
0,7 (FTE)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové výdavky

Sumár mzdy 1_2022

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
29,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2023
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.