Popis projektu

Cieľom predkladaného projektu s názvom

Čiastkovými cieľmi projektu sú:

1. Ďalší rozvoj a zvýšenie úrovne infraštruktúry nemotorovej (cyklistickej dopravy) na území mesta Košice.

2. Zlepšenie dostupnosti a intenzívnejšie využívanie alternatívneho spôsobu prepravy /cyklodopravy/ .

3. Zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov na komunikáciách vrátane bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

4. Zníženie energetickej  náročnosti dopravy a ochrana životného prostredia.

Hlavné aktivity projektu:

. Cyklistická trasa má charakter samostatnej cyklistickej cestičky pre cyklistov s oddelením chodcov na sídlisku KVP v Košiciach. Je umiestnená na mieste starého asfaltového chodníka so zmenou smerového vedenia. Cyklotrasa bezbariérovo nadväzuje v šírkovom usporiadaní aj výškovom vedení na chodníky na ulici Popradská a J. Pavla II. 

v rámci aktivity budú realizované stavebné úpravy existujúcich chodníkov pre peších za účelom oddelenia pešej a cyklistickej dopravy vzhľadom na dopravnú situáciu v danej časti mesta s vysokou intenzitou cyklistov a chodcov. 

                         
Cieľovú skupinu predstavujú užívatelia cestnej dopravnej siete, najmä obyvatelia  mestskej časti, okolitých obcí, občania dochádzajúci k občianskej infraštruktúre (obchody, školy, úrady a pod.), k centrám hospodárskeho významu, priemyselným zónam, kultúrnym centrám, ďalej návštevníci mesta a regiónu, turisti, náhodne cestujúci ...

Merateľným ukazovateľom projektu je:  
P0043 

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Košice - mestská časť Západ
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.10.2022 - 01.09.2023
Celková suma
3,070,661 €
Vlastné zdroje
153,533 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.1. Cyklistické komunikácie - Cyklist…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
A.1. Cyklistické komunikácie - Cyklisti…
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
-
Cieľ
7,6767 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.