Popis projektu

Mesto Košice prevádzkuje informačné systémy na zabezpečenie výkonu svojich kompetencií. Mesto potrebuje riešenie rozvoja existujúcej funkcionality informačných systémov tak, aby bola zvýšená kvalita a rozšírené portfólio poskytovaných elektronických služieb pre občanov, ako aj podnikateľov. Elektronické služby je potrebné integrovať vo väčšom rozsahu, aby boli naplnené požiadavky vyplývajúce zo strategických priorít a legislatívy zameranej na zlepšenie riešenia životných situácií, zlepšenie kvality, dostupnosti a interoperability, zníženie byrokratickej záťaže občanov a rozvoj funkčných požiadaviek eGovernmentu na Slovensku.

.

Projekt zavedie nové elektronické služby a zavedie princíp "jeden krát a dosť" najmä v kontexte zníženia objemu nutnej komunikácie občanov a podnikateľov s mestom a minimalizácie dokladania povinných príloh k podaniam. Projekt bude realizovaný na území mesta Košice. Základné Merateľné ukazovatele projektu: P0739 Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov, P0738Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Džungľa, Košice - mestská časť Kavečany, Košice - mestská časť Sever, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce, Košice - mestská časť Staré Mesto, Košice - mestská časť Ťahanovce, Košice - mestská časť Lorinčík, Košice - mestská časť Luník IX, Košice - mestská časť Myslava, Košice - mestská časť Pereš, Košice - mestská časť Poľov, Košice - mestská časť Sídlisko KVP, Košice - mestská časť Šaca, Košice - mestská časť Západ, Košice - mestská časť Dargovských hrdinov, Košice - mestská časť Košická Nová Ves, Košice - mestská časť Barca, Košice - mestská časť Juh, Košice - mestská časť Krásna, Košice - mestská časť Nad jazerom, Košice - mestská časť Šebastovce, Košice - mestská časť Vyšné Opátske
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.06.2023
Celková suma
358,293 €
Vlastné zdroje
17,915 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Testovanie
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
09.02.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
09.02.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Testovanie
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.02.2023
Skutočný začiatok
09.02.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Analýza a dizajn
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
08.02.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
15.07.2022
Názov
Analýza a dizajn
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
08.02.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
15.07.2022
Názov
Implementácia
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
15.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
12.05.2023
Názov
Analýza a dizajn
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
08.02.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
15.07.2022
Názov
Implementácia
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
15.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
12.05.2023
Názov
Implementácia
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
15.07.2022
Plánovaný koniec
01.04.2023
Skutočný koniec
12.05.2023
Názov
Nasadenie
Typ
A. Kompozícia elekt…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
15.05.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
08.02.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
B. Zavedenie inovat…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
15.05.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nasadenie
Typ
C. Zavedenie služie…
Plánovaný začiatok
01.05.2023
Skutočný začiatok
15.05.2023
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
08.02.2022
Plánovaný koniec
01.08.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre občanov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
42,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č. 22007005

Faktúra Nuaktiv s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 22007005

Faktúra Nuaktiv s.r.o.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2022
Názov

Dodanie informačných materiálov v rámci dopytovo - orientovaného projektu "Malé zlepšenia eGov služieb mesta Košice"

Faktúra WILLCOM

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
WILLCOM s.r.o.
Žiadaná suma
3,073 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

96 Administratívny pracovník_03/2022

Mzdový List 003296

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

96 Administratívny pracovník_05/2022

Mzdový List 003296

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
101 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

96 Administratívny pracovník_04/2022

Mzdový List 003296

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

96 Administratívny pracovník_02/2022

Mzdový List 003296

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
88 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

96 Administratívny pracovník_06/2022

Mzdový List 003296

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

97 Finančný manažér_06/2022

ML 003250

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

97 Finančný manažér_05/2022

ML 003250

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
81 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

97 Finančný manažér_04/2022

ML 003250

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
85 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

97 Finančný manažér_03/2022

ML 003250

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

97 Finančný manažér_02/2022

ML 003250

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
89 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

95 Projektový manažér_06/2022

ML 003386

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

95 Projektový manažér_05/2022

ML 003386

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

1 Kľúčový používateľ_06/2022

ML 003387

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
975 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

1 Kľúčový používateľ_05/2022

ML 003387

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
1,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

2 Vlastník údajov_06/2022

ML 001036

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

2 Vlastník údajov_04/2022

ML 001036

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
364 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2022
Názov

2 Vlastník údajov_02/2022

ML 001036

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2022
Názov

2 Vlastník údajov_05/2022

ML 001036

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
361 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

2 Vlastník údajov_03/2022

ML 001036

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
213 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2022
Názov

Faktúra č. 23005008

Faktúra Nuaktiv s.r.o_Etapa 2

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Faktúra č. 23005008

Faktúra Nuaktiv s.r.o_Etapa 2

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
174,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 23007039

Faktúra Nuaktiv s.r.o_Etapa 3

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 23008010

Faktúra Nuaktiv s.r.o_Etapa 4

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,152 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
WILLCOM s.r.o.
IČO
36593087
Názov
Nuaktiv s. r. o.
IČO
35722533
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.