Rozšírenie kapacít MŠ s vyučovacím jazykom maďarským Óvoda, Žižkova 4 - elokované pracovisko Turgenevova 38, MČ Košice Juh stavebno - technickými úpravami nevyužitých priestorov

Mesto Košice

Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie zručností a vytvorenie podmienok pre kvalitné vzdelávanie prostredníctvom rozširovania kapacít MŠ Žižkova v jeho elokovanom pracovisku na Turgenevovej ulici č. 38, zlepšenie kvality života a zabezpečenie ľahšieho prístupu k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.

Špecifický cieľ 1.Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materskej školy a dostupnosti predprimárneho vzdelávania. 2. Zabezpečenie kvality predprimárneho vzdelávania s prvkami inkluzívneho vzdelávania prostredníctvom rozvoja vzdelávacej infraštruktúry.

Projektom rozšírime kapacity MŠ Žižkova v elokovanom pracovisku a to rekonštrukciou objektu stavebno-technickými úpravami vrátane zmeny ich dispozície v nevyužívanom pavilón kde vzniknú 2 nové triedy umiestnenie pre 44 detí.Projektom zrenovujeme verejnú budovu v mestskej oblasti a zabezpečíme nové interiérové vybavenie MŠ. Hlavné aktivity projektu • Zvýšenie kapacity existujúceho objektu materskej školy; • Zabezpečenie interiérového vybavenia. Realizáciou aktivít projektu naplníme stanovené merateľné ukazovatele. Projekt je v súlade s IÚS URM MFO Mesta Košice 2015-2020 (2023), ktorá je súčasťou RIÚS.

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Juh
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2018 - 01.02.2019
Celková suma
199,102 €
Vlastné zdroje
9,955 €
Vyčerpané z projektu
153,694 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zabezpečenie interiérového vybavenia
Typ
E. UMR_Obstaranie m…
Plánovaný začiatok
01.05.2018
Skutočný začiatok
21.08.2018
Plánovaný koniec
01.11.2018
Skutočný koniec
16.11.2018
Názov
Zvýšenie kapacít existujúceho objektu m…
Typ
B. UMR_Rozširovanie…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
03.03.2018
Plánovaný koniec
01.02.2019
Skutočný koniec
19.02.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
01.01.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
109,0 (osoby)
Cieľ
103,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
16.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.09.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1925,14 (m2)
Cieľ
1925,14 (m2)
Naposledy aktualizované
16.09.2021
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
1925,14 (m2)
Cieľ
1925,14 (m2)
Naposledy aktualizované
16.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce 07/2018

Faktúra za stavebné práce 07/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,032 €
Schválené na preplatenie
42,602 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 07/2018

Faktúra za stavebné práce 07/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,602 €
Schválené na preplatenie
42,602 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

DPH za 07/2018 k FA č. 11810015

DPH za 07/2018 z FA č. 11810015

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,606 €
Schválené na preplatenie
8,520 €
Realizácia
27.08.2018
Názov

Faktúra za interiérové vybavenie

Faktúra MŠ Turgenevova

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,526 €
Schválené na preplatenie
2,526 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za interiérové vybavenie

Faktúra MŠ Turgenevova

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,526 €
Schválené na preplatenie
2,526 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

Faktúra za stavebné práce za 11/2018

Faktúra za stavebné práce za 11/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,046 €
Schválené na preplatenie
100,046 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra za stavebné práce za 11/2018

Faktúra za stavebné práce za 11/2018

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,046 €
Schválené na preplatenie
100,046 €
Realizácia
23.04.2019
Názov

Faktúra za stavebné práce

Faktúra za stavebné práce - Ekostav

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.03.2019
Názov

DPH za 11/2018 z FA č. 11810032

DPH za 11/2018 z FA č. 11810032 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,009 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2018
Názov

DPH za 02/2019 z FA č. 11910006 - stavebné práce

DPH za 02/2019 k FA 11910006 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2019
Názov

Faktúra za nákup IKT

Faktúra č. 2018045 - Súbor IKT - MŠ Turgenevova

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2018
Názov IČO
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
EKOSTAV a.s.
IČO
00681245
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.