Popis projektu

Revitalizácia parkov v meste Košice je zvýšenie environmentálnych aspektov v meste Košice a zlepšenie kvality života obyvateľov.

Budovaním prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou verejného priestranstva a parku na Lidickom námestí na zmenu klímy prispejeme k zníženiu znečistenia ovzdušia a hluku.

Sadovými úpravami, výsadbou drevín vrátane  obnoveného mobiliáru dosiahneme zatraktívnenie verejného priestranstva a parku vrátane zlepšenia funkčnej, technickej, hygienickej, ekostabilizačnej, estetickej a environmentálnej hodnoty riešeného priestoru.

Hlavný cieľ:

Špecifické ciele projektu:

  1. Skvalitniť ekosystémové služby a zatraktívniť životné a sídelné prostredie riešeného verejného priestoru.
  2. Zlepšiť funkčnú, estetickú a environmentálnu hodnotu parku jeho celkovou revitalizáciou.

Naplnenie stanovených cieľov prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP, nakoľko obsahom hlavnej aktivity sú sadové úpravy v podobe výsadby stromov a krov a stavebnými úpravami, ktorými dôjde k vytvoreniu prirodzených peších prepojení vodo priepustnými materiálmi,  modernizácii ihriskových prvkov, fitness prvkov, kynologických prvkov a mobiliáru.

Hlavnou aktivitou projektu je

je mesto Košice, MČ Košice – Dargovských Hrdinov, k.ú. Furča.

P0491 Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry - 1

P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach – 14 632 m²

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.10.2023
Celková suma
157,231 €
Vlastné zdroje
7,862 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Revitalizácia verejného priestranstva a…
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
14632,0 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

FA_ProGarden_23010013_Lidické nám.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
ProGarden s.r.o.
IČO
50237918
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.