Popis projektu

Revitalizácia parkov v meste Košice je zvýšenie environmentálnych aspektov v meste Košice a zlepšenie kvality života obyvateľov.

Budovaním prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou verejného priestranstva a parku na Lidickom námestí na zmenu klímy prispejeme k zníženiu znečistenia ovzdušia a hluku.

Sadovými úpravami, výsadbou drevín vrátane  obnoveného mobiliáru dosiahneme zatraktívnenie verejného priestranstva a parku vrátane zlepšenia funkčnej, technickej, hygienickej, ekostabilizačnej, estetickej a environmentálnej hodnoty riešeného priestoru.

Hlavný cieľ:

Špecifické ciele projektu:

  1. Skvalitniť ekosystémové služby a zatraktívniť životné a sídelné prostredie riešeného verejného priestoru.
  2. Zlepšiť funkčnú, estetickú a environmentálnu hodnotu parku jeho celkovou revitalizáciou.

Naplnenie stanovených cieľov prostredníctvom realizácie hlavnej aktivity projektu povedie k dosiahnutiu cieľov a výsledkov podpory IROP, nakoľko obsahom hlavnej aktivity sú sadové úpravy v podobe výsadby stromov a krov a stavebnými úpravami, ktorými dôjde k vytvoreniu prirodzených peších prepojení vodo priepustnými materiálmi,  modernizácii ihriskových prvkov, fitness prvkov, kynologických prvkov a mobiliáru.

Hlavnou aktivitou projektu je

je mesto Košice, MČ Košice – Dargovských Hrdinov, k.ú. Furča.

P0491 Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry - 1

P0679 Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach – 14 632 m²

Viac
Subjekt
Mesto Košice
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Dargovských hrdinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2023 - 01.11.2023
Celková suma
151,108 €
Vlastné zdroje
7,555 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Revitalizácia verejného priestranstva a…
Typ
D. UMR_Mestské prvk…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
19.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
07.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
19.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
07.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov zelenej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
-
Názov
Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestských oblastiach
Hodnota
14632,0 (m2)
Cieľ
14632,0 (m2)
Naposledy aktualizované
22.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DPH 10_2023

DPH 10/2023 k FA23010013

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
Mesto Košice
Žiadaná suma
25,185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

FA_ProGarden_23010013_Lidické nám.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2023
Názov

Stavebné práce

FA_ProGarden_23010013_Lidické nám.

Vlastník dokladu
Mesto Košice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Mesto Košice
IČO
00691135
Názov
ProGarden s.r.o.
IČO
50237918
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.