Popis projektu

Demografický vývoj obce v súčasnosti poukazuje na zvyšujúcu pôrodnosť a nárast žiadostí rodičov detí na umiestnenie do MŠ. Vzhľadom k tomu sa obec rozhodla zabezpečiť kvalitné predprimárne vzdelanie prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky, poskytnutím dostatočných kapacít materských škôl sa vytvoria predpoklady pre zosúlaďovanie súkromného a pracovného života rodičov, zlepšenie príjmovej situácie mladých ľudí a zabezpečenie prístupu ku kvalitnejším verejným službám v oblasti predškolskej dochádzky a výchovy.  Obec sa rozhodla vybudovať jednopodlažnú nadstavbu nad pavilónom „A“ materskej školy, v ktorej vzniknú dve samostatné triedy s prislúchajúcimi miestnosťami.

            Nakoľko materská škola bola postavená v osemdesiatich rokoch 20. storočia, súčasný stav vnútornej dispozície jednotlivých pavilónov je z prevádzkového a funkčného hľadiska pre deti nepostačujúci. Súčasný stav MŠ absolútne nerieši bezbariérový prístup. Menšími stavebnými úpravami sa zabezpečí zlepšenie súčasnej prevádzky ako napríklad prístup imobilných osôb do objektu a na jednotlivé podlažia (bezbariérový osobný výťah), vrátane komunikačného prepojenia do všetkých priestorov materskej školy. Ďalej je zabezpečený aj hygienický priestor pre imobilné osoby, na I. NP a II. NP sa vnútornými stavebnými úpravami vytvoria učebne pre inkluzívne vzdelávanie. Taktiež sa rieši stavebná úprava  v bývalých priestoroch pôvodnej plynovej kotolni pre zriadenie hygienických a skladových priestorov, ktoré sa využijú  v prípade vonkajších aktivít s deťmi (kolobežka, lopty, hrable, rôzne iné pomôcky detí).

            V blízkosti objektu materskej školy sa nachádza vonkajšie detské ihrisko, ktoré je zastaralé, nedostatočné počtom prvkov, v súčasnosti nenapĺňa kritéria pre zlepšenie pohybových aktivít detí a inkluzívneho vzdelávania. Ide o dva moderné multifunkčné ihriská, ktoré sú odlišné vybavením v závislosti od veku a počtu detí.

Viac
Subjekt
Obec Rabča
Miesta realizácie
Rabča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2018 - 01.07.2020
Celková suma
577,261 €
Vlastné zdroje
28,863 €
Vyčerpané z projektu
542,866 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A4 – Vnútorné vybavenie materskej školy
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
20.09.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
27.07.2020
Názov
A3 – Úprava vonkajšieho areálu materske…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
19.07.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
02.09.2019
Názov
A2 – Stavebné úpravy materskej školy
Typ
C. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
05.11.2018
Plánovaný koniec
01.06.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov
A1 – Nadstavba pavilónu „A“ materskej š…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.11.2018
Skutočný začiatok
05.11.2018
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
28.06.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2017
Skutočný začiatok
01.10.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
214,0 (osoby)
Cieľ
214,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
11.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.08.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
771,44 (m2)
Cieľ
771,44 (m2)
Naposledy aktualizované
11.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra č.30/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ podľa priloženého súpisu

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,021 €
Schválené na preplatenie
116,429 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.30/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ podľa priloženého súpisu

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,429 €
Schválené na preplatenie
116,429 €
Realizácia
26.03.2019
Názov

Sumarizačný hárok 10-11/2018

Podporný hárok k sumarizačnému hárku

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
Obec Rabča
Žiadaná suma
2,023 €
Schválené na preplatenie
1,648 €
Realizácia
07.12.2018
Názov

Faktúra 156/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,364 €
Schválené na preplatenie
17,364 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Faktúra č.156/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,868 €
Schválené na preplatenie
86,868 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

Faktúra č.156/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,868 €
Schválené na preplatenie
86,868 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 156/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,364 €
Schválené na preplatenie
17,364 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.174/2019

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
3,300 €
Realizácia
23.07.2019
Názov

Faktúra č.174/2019

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,300 €
Schválené na preplatenie
3,300 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 238/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,467 €
Schválené na preplatenie
137,467 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Faktúra 238/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,996 €
Schválené na preplatenie
25,996 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Faktúra 238/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,085 €
Schválené na preplatenie
25,996 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 238/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,467 €
Schválené na preplatenie
137,467 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 239/2019

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
11.09.2019
Názov

Faktúra 239/2019

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,520 €
Schválené na preplatenie
2,520 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.285/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,798 €
Schválené na preplatenie
28,798 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Faktúra č.285/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,167 €
Schválené na preplatenie
39,167 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Faktúra č.285/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,752 €
Schválené na preplatenie
39,167 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.285/2019

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,804 €
Schválené na preplatenie
28,798 €
Realizácia
-
Názov

Dočasný pútač

Dočasný pútač

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
Tlačiareň Kubík s.r.o.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
01.10.2019
Názov

Dočasný pútač

Dočasný pútač

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
Tlačiareň Kubík s.r.o.
Žiadaná suma
540 €
Schválené na preplatenie
540 €
Realizácia
-
Názov

Úprava vonkajšieho areálu MŚ

Úprava vonkajšieho areálu MŠ

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71,289 €
Schválené na preplatenie
66,791 €
Realizácia
12.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,578 €
Schválené na preplatenie
1,578 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,578 €
Schválené na preplatenie
1,578 €
Realizácia
20.11.2019
Názov

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ-porealizačný projekt

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ-porealizačný projekt

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
14,400 €
Realizácia
-
Názov

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ-porealizačný projekt

Nadstavba a stavebné úpravy MŠ-porealizačný projekt

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,400 €
Schválené na preplatenie
14,400 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Podporný hárok k sumar. hárku

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
Obec Rabča
Žiadaná suma
12,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.12.2019
Názov

Učiteľská stolička

Učiteľská stolička

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.07.2020
Názov

Vybavenie - nábytok

Vybavenie -nábytok

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,900 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.02.2020
Názov

Tabuľa

Tabuľa

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
Tlačiareň Kubík s.r.o.
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Hračky

Hračky

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.07.2020
Názov

Magnetické tabule

Magneticka tabuľa

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.04.2020
Názov

Technické vybavenie

Technické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,817 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2020
Názov

Rôzny nábytok položky č. 13, 21, 22

Rôzny nábytok 13,21,22

Vlastník dokladu
Obec Rabča
Dodávateľ
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
Žiadaná suma
3,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2020
Názov IČO
Názov
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
IČO
47136201
Názov
Obec Rabča
IČO
00314838
Názov
Tlačiareň Kubík s.r.o.
IČO
47751011
Názov
VAPOS ORAVA, s.r.o.
IČO
36404667
Názov
STAVPOČ s.r.o.
IČO
44033087
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
VAPOS ORAVA, s.r.o.
IČO
36404667
Názov
TOP OFFICE s.r.o.
IČO
36355160
Názov
Veríme v Zábavu, s.r.o.
IČO
46167145
Názov
František Grobarčík
IČO
37388231
Názov
Ing. Ján Potoma - A projekt
IČO
30208874
Názov
Jaroslav Randják, PC plus
IČO
40986411
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.