Popis projektu

Investičným zámerom projektu je Zámerom je vybudovanie dvojpodlažného pavilónu materskej školy (prístavby MŠ) a vytvorenie kapacitných možností pre zvýšenie hrubej zaškolenosti detí v meste Sečovce a blízkeho okolia. Kapacitné možnosti súčasných priestorov sú obmedzené a poddimenzované. Realizáciou projektu sa vytvorí predškolské zariadenie s kapacitou 44 detí, vytvorí sa vonkajšie ihrisko, parkovisko a  vznikne vnútorne prepojený komplex materskej školy. Predkladaná žiadosť o nenávratný finančný príspevok je definovaná v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom a Regionálnou integrovanou územnou stratégiou pre Košický kraj. 

Špecifický cieľ projektu 1 - Rozšírenie kapacít MŠ pre potreby prijatia 44 nových detí

Špecifický cieľ projektu 2 - Zavedenie prvkov inkluzívneho vzdelávania

 projektu bude MŠ na Obchodnej ulici v Sečovciach.

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry MŠ - 144

Podlahová plocha renovovaných verejných budov - 375,62 m2

Počet podporených materských škôl - 1

Počet renovovaných verejných budov - 1

Počet podporených areálov MŠ - 1

Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením - 1

Viac
Subjekt
Mesto Sečovce
Miesta realizácie
Sečovce
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2017 - 01.12.2022
Celková suma
439,750 €
Vlastné zdroje
21,987 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie vnútorného vybavenia MŠ
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Vybudovanie vonkajišieho ihriska
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.04.2022
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Stavebné práce
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
12.07.2018
Plánovaný koniec
01.02.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
441,52 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
144,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2020
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.