Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Rozšírenie infraštruktúry materskej školy a jej kapacít a skvalitnenie služieb predprimárneho vzdelávania v obci Víťaz súvisiacich s vytváraním podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania

ŠC 1: Zvýšenie kapacity MŠ rekonštrukciou existujúceho objektu MŠ pre zabezpečenie nových priestorov na zriadenie 1 novej triedy

ŠC 2: Vytvorenie vhodných podmienok v areáli MŠ pre pohybovo–športové a voľnočasové aktivity detí v predprimárnom veku

ŠC 3: Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom obstarania interiérového vybavenia MŠ

ŠC 4: Vytváranie podmienok súvisiacich so zavádzaním prvkov inkluzívneho vzdelávania

Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas doby realizácie projektu, ktorá je predpokladaná na 10 mesiacov.

Miesto realizácie projektu je obec Víťaz-adaptáciou existujúceho, nevyužívaného priestoru knižnice vznikne 1 nová trieda, ktorou sa zvýši kapacita. Súčasťou projektu je úprava areálu MŠ, vybudovanie ihriska a obstaranie materiálno-technického vybavenia.

Aktivity projektu:

1. Rozšírenie kapacít existujúceho objektu MŠ adaptáciou nevyužívaných priestorov

2. Realizácia stavebno-technických úprav pre výstavbu detského ihriska v areáli MŠ

3. Obstaranie materiálno – technického vybavenia MŠ v obci Víťaz

Hlavná cieľova skupina-deti v predprimárnom veku, vedľajšia cieľová skupina-zamestnanci MŠ, externí zamestnanci, rodičia deti a návštevníci zariadenia MŠ.

Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu merateľné ukazovatele:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – detí 70; Počet podporených materských škôl – počet 1; Počet renovovaných verejných budov – počet 1; Podlahová plocha renovovaných verejných budov – 79,70 m2; Počet podporených areálov MŠ – počet 1; Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením – počet 1

Viac
Subjekt
Obec Víťaz
Miesta realizácie
Víťaz
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.10.2019
Celková suma
109,488 €
Vlastné zdroje
5,474 €
Vyčerpané z projektu
97,235 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2018
Skutočný začiatok
26.02.2019
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
22.10.2019
Názov
Realizácia stavebno-technických úprav p…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
15.09.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
10.05.2019
Názov
Rozšírenie kapacít existujúceho objektu…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
11.09.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
12.03.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
11.09.2018
Plánovaný koniec
01.10.2019
Skutočný koniec
22.10.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
79,7 (m2)
Cieľ
79,7 (m2)
Naposledy aktualizované
18.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
61,0 (osoby)
Cieľ
70,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,440 €
Schválené na preplatenie
38,440 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,440 €
Schválené na preplatenie
38,440 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,081 €
Schválené na preplatenie
23,081 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,081 €
Schválené na preplatenie
23,081 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,008 €
Schválené na preplatenie
19,008 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,008 €
Schválené na preplatenie
19,008 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
979 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
28.05.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
979 €
Schválené na preplatenie
979 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
185 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74 €
Schválené na preplatenie
74 €
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,932 €
Schválené na preplatenie
12,932 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,932 €
Schválené na preplatenie
12,932 €
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
2,086 €
Realizácia
28.10.2019
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,086 €
Schválené na preplatenie
2,086 €
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
684 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Materiálno-technické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,575 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Osobné výdavky

Sumarizačný hárok 09/2018 - 06/2019

Vlastník dokladu
Obec Víťaz
Dodávateľ
Obec Víťaz
Žiadaná suma
2,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2019
Názov IČO
Názov
Obec Víťaz
IČO
00327981
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Martin Harčarik - TMS
IČO
41876776
Názov
STACH s. r. o.
IČO
46866566
Názov
EUROGASTROP, s. r. o.
IČO
44137761
Názov
MOVEO Dynamic Studio s.r.o.
IČO
50381369
Názov
5 tím, s.r.o.
IČO
50105931
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.