Popis projektu

Cieľ  predkladaného projektu je : Zvýšenie kapacity materskej škôlky vďaka rekonštrukcii 

Obec si určila aj čiastkové ciele projektu:

  • rozšírenie kapacity existujúceho objektu materskej školy
  • rozšírenie kapacity materskej školy o jednu triedu
  • rozšírenie kapacity materskej školy o 12 detí
  • obstaranie materiálno technického vybavenia materskej školy

Objekt materskej školy je dvojpodlažný čiastočne podpivničený, zastrešený plochou strechou. Materská škola je riešená ako samostatne stojaci objekt. Objekt slúži pre zaopatrenie detí v predškolskom veku od 3 do 6 rokov. Materská škola je projektovaná na prevádzku cez deň, v čase keď rodičia detí sú v zamestnaní. Konštrukčná výška podlaží je 3800 mm, svetlej výšky 3450 mm. Objekt bol skolaudovaný v roku 1974. Objekt leží na rovinnom teréne. Zámerom a cieľom tohto projektového riešenia je nielen rozšírenie kapacity materskej školy o 12 detí ale aj  rekonštrukcia materskej školy kvôli zabezpečeniu prijateľnej mikroklím v danej budove pri súčasnom vylepšení jeho energetickej náročnosti a v neposlednej miere i predĺžení jeho stavebno-technickej životnosti. Zvýšením úžitkových vlastností bude  rozšírenie úžitkových priestorov na prízemí aj na poschodí. Celková rekonštrukcia objektu je kvôli jeho stavu t.j. zateplenie existujúcej plochej strechy, výmena klampiarskych prvkov, zateplenie objektu, výmena starých drevených okien a dverí, výmena hygienických zariadení a nedostatočného priestoru na vytvorenie novej triedy.

Počet podlaží: 3 (suterén, prízemie, poschodie) 

Počet podzemných podlaží: 1

Počet nadzemných podlaží: 2

V predkladanom projekte ide o rozšírenie materskej škôlky o 12 detí. Po realizácii projektu budú detí rozdelené do 3 tried, cca po 18 detí. V súčasnosti sú 2 triedy. Prvá trieda je na prízemí a druhá na poschodí. Tým, že sa rozšíria vnútorné priestory, tak sa vytvoria 2 rovnaké triedy na poschodí a jedná bude na prízemí. 

Priestorové členenie budov nie je optimálne riešené, pri kontrolách RÚVZ. Obec viackrát bola upozornená na nedodržanie priestorových podmienok, vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR č.527/2007 Z.z. So zvýšením kapacity bude riešené umiestnenie detí v predškolskom veku, ktoré pre nedostatok kapacity doposiaľ nemohli byť prijaté. Predpoklad prijatia žiadosti boli v roku 2016 v počte 16 a postupne sa majú zvyšovať až do roku 2018. Nevyhovené žiadosti v roku 2016 boli v počte 13. Odhadujeme až do roku 2020 nárast prijatia žiadosti, preto je nevyhnutné rozšírenie existujúcich priestorov

Viac
Subjekt
Obec Bátorove Kosihy
Miesta realizácie
Bátorove Kosihy
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.02.2020
Celková suma
185,384 €
Vlastné zdroje
9,269 €
Vyčerpané z projektu
185,317 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A1– Rozšírenie materskej škôlky
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
03.06.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
A2- Zateplenie budovy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
03.06.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
30.09.2019
Názov
A3- Technické vybavenie
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
09.07.2019
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
22.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.02.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2020
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
136891,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
09.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.12.2020
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
54,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
09.12.2020
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
28,877 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
09.12.2020
Riziko
Áno
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
664,47 (m2)
Cieľ
664,47 (m2)
Naposledy aktualizované
09.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Technické vybavenie

FAKTÚRA VYSTAVENÁ

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,627 €
Schválené na preplatenie
2,627 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

A1– Rozšírenie materskej škôlky

FV190035

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,145 €
Schválené na preplatenie
17,145 €
Realizácia
-
Názov

A2- Zateplenie budovy

FV190035

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,545 €
Schválené na preplatenie
165,545 €
Realizácia
-
Názov

A1– Rozšírenie materskej škôlky

FV190035

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,145 €
Schválené na preplatenie
17,145 €
Realizácia
15.11.2019
Názov

A2- Zateplenie budovy

FV190035

Vlastník dokladu
Obec Bátorove Kosihy
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
165,545 €
Schválené na preplatenie
165,545 €
Realizácia
15.11.2019
Názov IČO
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
INTERBAU s. r. o.
IČO
44688997
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.