Popis projektu

Areál Materskej školy na ulici Vajanského, vybudovanej v rokoch 1971-1974, pozostáva z 3 objektov – dva pavilóny MŠ (pavilón A, pavilón B) + hospodársky pavilón. POVODNÝ STAV: Pavilón A, dvojpodlažný, boli v ňom umiestnené 4 triedy MŠ (dve na prízemí a dve na prvom podlaží). Pavilón B, dvojpodlažný, slúžil ako spoločenská miestnosť pre všetky triedy MŠ a časom aj ako detské jasle či CVČ. V roku 2012 bolo mesto Rožňava, z dôvodu havarijného stavu pavilónu A (statické poruchy panelových stavieb), nútené vykonať stavebné úpravy na pavilóne B a vytvoriť v ňom triedy. Kapacitne to však nepostačovalo na umiestnenie všetkých detí z pavilónu A. Časť detí bola teda umiestnená do iných predškolských zariadení mesta Rožňava. SÚČASNÝ STAV: MŠ navštevuje 60 detí, ktoré sú umiestnené v 3 triedach pavilónu B. Pavilón A je nevyužívaný.

CIEĽ PROJEKTU: Rekonštrukciou  MŠ Vajanského vytvoriť príťažlivé prostredie, ktoré bude schopné udržateľne poskytovať kvalitné služby v oblasti predškolského vzdelávania. Zrekonštruovať pavilón A, vytvoriť v ňom 2 nové triedy MŠ ako aj spoločenskú miestnosť pre všetky deti zariadenia. Po rekonštrukcii bude MŠ pozostávať z 5 fungujúcich tried (3 pôvodné a 2 novovytvorené).

V roku 2016 mesto Rožňava z vlastných zdrojov odstránilo havarijný stavu dvojpodlažného pavilónu. Avšak vzhľadom na skutočnosť, že od uvedenia budovy do prevádzky v 70. rokoch, nebola na budove uskutočnená žiadna rekonštrukcia, je v súčasnosti okrem dispozičných úprav potrebné budovy MŠ  prispôsobiť súčasným energetickým technickým normám, čím sa zabezpečí aj energetická efektívnosť zariadenia.

Projekt zahŕňa nasledovné aktivity:

Pavilón A – rekonštrukcia interiéru, kúrenia a elektrických rozvodov, zmena dispozície, výmena okien a vchodových dverí, zateplenie obvodových stien, zastrešenie objektu.

Areál MŠ – rekonštrukcia spevnených a nespevnených plôch areálu, osadenie detského mobiliáru.

Viac
Subjekt
Mesto Rožňava
Miesta realizácie
Rožňava
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2021 - 01.01.2022
Celková suma
402,283 €
Vlastné zdroje
20,114 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Pavilón A
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
22.06.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Pavilón A
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
02.06.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Areál MŠ
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2021
Skutočný začiatok
09.06.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
31.01.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
02.06.2021
Plánovaný koniec
01.04.2022
Skutočný koniec
30.04.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
110,0 (osoby)
Cieľ
108,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.04.2022
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
38,35 (t ekviv. CO2)
Cieľ
38,35 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
30.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
149,1262 (kWh/rok)
Cieľ
147,37 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
30.04.2022
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2022
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1097,0 (m2)
Cieľ
1097,0 (m2)
Naposledy aktualizované
30.04.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.04.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Areál MŠ - SO 07 - Úprava dvora

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Pavilón A - SO 04 - Zastrešenie objektu, bleskozvod

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Pavilón A - SO 03 - Zateplenie plochej strechy

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Pavilón A - SO 01 - Zateplenie

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,634 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Pavilón A SO 06.2 - Elektroinštalácia

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Pavilón A - SO 06.1 Ústredné vykurovanie

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Pavilon A - SO 06 - Rekonštrukcia interiéru

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,892 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Pavilón A - SO 05 - Zmena dispozičného riešenia

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Pavilón A - SO 02 - Výmena okien a vchodových dverí

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,424 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2021
Názov

Pavilón A - SO 07 - Úprava dvora

Faktúra v zmysle Zmluvy o dielo č.146/2021 zo dňa26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Pavilón A - SO 04 - Zastrešenie objektu, bleskozvod

Faktúra v zmysle Zmluvy o dielo č.146/2021 zo dňa26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Pavilón A - SO 01 - Zateplenie

Faktúra v zmysle Zmluvy o dielo č.146/2021 zo dňa26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,142 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Pavilón A - SO 06.2 - Elektroinštalácia

Faktúra v zmysle Zmluvy o dielo č.146/2021 zo dňa26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,058 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Pavilón A - SO 06 - Rekonštrukcia interiéru

Faktúra v zmysle Zmluvy o dielo č.146/2021 zo dňa26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2021
Názov

Pavilón A - SO 07 - Úprava dvora

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Pavilón A - SO 04 - Zastrešenie objektu, bleskozvod

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,034 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Pavilón A - SO 02 - Výmena okien a vchodových dverí

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Pavilón A - SO 1 - Zateplenie

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Pavilón A - SO 06.2 - Elektroinštalácia

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,614 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Pavilón A - SO 06.1 - Ústredné vykurovanie

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Pavilón A - SO 06 - Rekonštrukcia interiéru

Faktúra v zmysle ZoD 146/2021 zo dňa 26.5.2021 - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

SO 06.02 Elektroinštalácia

FA Merit Group s.r.o. v zmysle ZoD č. 146/2021 zo dňa 26.5.2021

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,545 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

SO 06.01 Ústredné vykurovanie

FA Merit Group s.r.o. v zmysle ZoD č. 146/2021 zo dňa 26.5.2021

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

SO 01 Zateplenie

FA Merit Group s.r.o. v zmysle ZoD č. 146/2021 zo dňa 26.5.2021

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

SO 03 Zateplenie plochej strechy

FA Merit Group s.r.o. v zmysle ZoD č. 146/2021 zo dňa 26.5.2021

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,578 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

SO 07 Úprava dvora

FA Merit Group s.r.o. v zmysle ZoD č. 146/2021 zo dňa 26.5.2021

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

SO 06 Rekonštrukcia interiéru

FA Merit Group s.r.o. v zmysle ZoD č. 146/2021 zo dňa 26.5.2021

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

SO 05 Zmena dispozičného riešenia

FA Merit Group s.r.o. v zmysle ZoD č. 146/2021 zo dňa 26.5.2021

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,515 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

SO 04 Zastrešenie objektu, bleskozvod

FA Merit Group s.r.o. v zmysle ZoD č. 146/2021 zo dňa 26.5.2021

Vlastník dokladu
Mesto Rožňava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov IČO
Názov
MERIT Group s. r. o.
IČO
45978409
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.