Popis projektu

Predmetom projektu je prístavba a prestavba obecnej materskej školy v Budmericiach, čo je jedna z dynamicky sa rozvíjajúcich obcí Bratislavského kraja..

Realizácia projektu prispeje k rozšíreniu kapacít materských škôl a vytvoreniu podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 rokov, zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku 3 – 5 rokov, ktorých rodičia prejavia záujem o predprimárne vzdelávanie, rozširovaniu predškolskej výchovy pre deti vo veku 3 – 5 rokov a zlepšeniu podmienok na zosúladenie rodinného a pracovného života rodičov.

MŠ Budmerice vytvára vhodné podmienky pre inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením (bezbariérové riešenie) a detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Realizácia rozšírenia MŠ v objekte súčasnej materskej školy na elokovanom pracovisku Lindava umožní starostlivosť pre deti predprimárneho veku rodičov, ktorí sa chcú vrátiť do pracovného života..

Prestavbou a prístavbou objektu dôjde k zvýšeniu kapacity MŠ o 15 miest. Súčasťou MŠ je výdajňa jedál. Projekt popri stavebnej časti rieši aj interiérové vybavenie MŠ a úpravu areálu vrátane detského ihriska. Dažďové vody budú zachytávané do nádoby na dažďovú vodu s ktorou sa bude zalievať záhrada a detské ihrisko.  

Viac
Subjekt
Obec Budmerice
Miesta realizácie
Budmerice
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2018 - 01.07.2019
Celková suma
294,470 €
Vlastné zdroje
14,724 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozšírenie kapacity MŠ prístavbou
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
17.09.2018
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Vnútorné vybavenie priestorov
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Rekonštrukcia a rozšírenie vonkajšieho …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.07.2019
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2018
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
110,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
0,0 (m2)
Cieľ
250,78 (m2)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2018
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.