Popis projektu

Predmetom projektu je prístavba a prestavba obecnej materskej školy v Budmericiach, čo je jedna z dynamicky sa rozvíjajúcich obcí Bratislavského kraja..

Realizácia projektu prispeje k rozšíreniu kapacít materských škôl a vytvoreniu podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí od 3 do 5 rokov, zvýšenie dostupnosti predprimárneho vzdelávania pre všetky deti vo veku 3 – 5 rokov, ktorých rodičia prejavia záujem o predprimárne vzdelávanie, rozširovaniu predškolskej výchovy pre deti vo veku 3 – 5 rokov a zlepšeniu podmienok na zosúladenie rodinného a pracovného života rodičov.

MŠ Budmerice vytvára vhodné podmienky pre inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením (bezbariérové riešenie) a detí so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.

Realizácia rozšírenia MŠ v objekte súčasnej materskej školy na elokovanom pracovisku Lindava umožní starostlivosť pre deti predprimárneho veku rodičov, ktorí sa chcú vrátiť do pracovného života..

Prestavbou a prístavbou objektu dôjde k zvýšeniu kapacity MŠ o 15 miest. Súčasťou MŠ je výdajňa jedál. Projekt popri stavebnej časti rieši aj interiérové vybavenie MŠ a úpravu areálu vrátane detského ihriska. Dažďové vody budú zachytávané do nádoby na dažďovú vodu s ktorou sa bude zalievať záhrada a detské ihrisko.  

Viac
Subjekt
Obec Budmerice
Miesta realizácie
Budmerice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.09.2019
Celková suma
293,609 €
Vlastné zdroje
14,680 €
Vyčerpané z projektu
293,609 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Rozšírenie kapacity MŠ prístavbou
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
17.09.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
05.09.2019
Názov
Vnútorné vybavenie priestorov
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
02.07.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
29.07.2019
Názov
Rekonštrukcia a rozšírenie vonkajšieho …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
02.07.2019
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
29.07.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
17.09.2018
Plánovaný koniec
01.09.2019
Skutočný koniec
05.09.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
110,0 (osoby)
Cieľ
110,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
250,78 (m2)
Cieľ
250,78 (m2)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra (stavebné práce - zvýšenie kapacity MŠ)

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286,746 €
Schválené na preplatenie
286,746 €
Realizácia
10.09.2019
Názov

vybavenie priestorov

Faktúra (vybavenie MŠ)

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,983 €
Schválené na preplatenie
2,983 €
Realizácia
17.10.2019
Názov

pieskovisko

Faktúra (vybavenie MŠ)

Vlastník dokladu
Obec Budmerice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,881 €
Schválené na preplatenie
3,881 €
Realizácia
17.10.2019
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Bala a.s.
IČO
36228427
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.