Popis projektu

Cieľom daného projektu je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb v obci Dolná Súča prostredníctvom vytvorenia vhodných podmienok pre kvalitné vzdelávanie vytvorením nových a zlepšenie existujúcich kapacít v MŠ s dôrazom na podporu integrácie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre cieľovú skupinu tvorenú užívateľmi, ktorí budú môcť využívať zlepšené zariadenie materskej školy. Predmetný projekt bude realizovaný v rámci jednej materskej školy v obci Dolná Súča.  Cieľ projektu bude naplnený dvoma hlavnými aktivitami so zameraním na rozšírenie kapacít materskej školy formou prístavby a obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy. Výsledkom realizácie uvedených aktivít dosiahne žiadateľ v prvom rade kapacitu podporenej školskej infraštruktúry materských škôl v hodnote 118 detí. Realizácia projektu taktiež prispeje k renovácii jednej verejnej budovy s podlahovou plochou renovácie 251,78 m2. 

Viac
Subjekt
Obec Dolná Súča
Miesta realizácie
Dolná Súča
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2019 - 01.03.2021
Celková suma
242,655 €
Vlastné zdroje
12,133 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno-technického vybav…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
25.09.2020
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
11.12.2020
Názov
Rozšírenie kapacít MŠ v Dolnej Súči
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
31.07.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
16.09.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
31.07.2019
Plánovaný koniec
01.03.2021
Skutočný koniec
11.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
118,0 (osoby)
Cieľ
118,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
251,78 (m2)
Cieľ
251,78 (m2)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.02.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce na zákazke""Zvýšenie kapacít MŠ v obci Dolná Súča"

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na zákazke""Zvýšenie kapacít MŠ v obci Dolná Súča"

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.05.2020
Názov

Faktúra - účtovný doklad

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Faktúra - účtovný doklad

Faktúra - daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - daňový doklad

Faktúra -daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2020
Názov

Faktúra - daňový doklad

Faktúra -daňový doklad

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
145,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Rádiomagnetofón

Faktúra č. 102025681

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.09.2020
Názov

Interaktívny set

Faktúra č. 202109313

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

Notebook a tlačiateň

Faktúra č. FA-2041129

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,268 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Materiálnotechnické vybavenie MŠ

Faktúra č. 200314

Vlastník dokladu
Obec Dolná Súča
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,934 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2020
Názov IČO
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
SIENA, s. r. o.
IČO
46002634
Názov
SCHIPRO SK s.r.o
IČO
36426989
Názov
MB TECH BB s.r.o.
IČO
36622524
Názov
IBV s. r. o.
IČO
36813508
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.