Popis projektu

Projekt je zameraný na investície do predprimárneho vzdelania – zvýšenie zaškolenosti. Projekt vytvára podmienky nielen pre zvýšenie úrovne zaškolenosti detí v meste, ale zároveň  podporuje rozvoj kvality vzdelania a tým zlepšenie kvality života obyvateľov.  Špecifickým cieľom vyplývajúcim z projektovaných ukazovateľov je umožnenie zvýšenia hrubej zaškolenosti detí materských škôl. Prvé dve aktivity projektu sú preto postavené tak aby prostredníctvom stavebno – technických úprav existujúceho objektu MŠ a jeho vonkajšieho areálu vytvorili priestorové podmienky pre navýšenie kapacity. Treťou  súvisiacou aktivitou je dodávka príslušného materiálno technického vybavenia modernizovaných priestorov a štvrtou aktivitou sú stavebné úpravy prispievajúce k zvýšenie energetickej hospodárnosti. Prínosy projektu sú orientované predovšetkým pre detí v predškolskej výchove. Takto koncipovaný projekt prispeje k celkovému zlepšeniu kvality života a zabezpečí udržateľné poskytovanie verejných služieb. Uvedené je možné kvantifikovať prostredníctvom počtu renovovaných budov, areálov, podporených MŠ v počte  1, renovovanej podlahovej plochy. 1 191 m2 ako aj dosiahnutej kapacity zariadenia na úroveň 108 detí. 

Viac
Subjekt
Mesto Humenné
Miesta realizácie
Humenné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.07.2019 - 01.12.2020
Celková suma
299,588 €
Vlastné zdroje
14,979 €
Vyčerpané z projektu
75,855 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
302G39100004 - Stavebné úpravy MŠ za úč…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
06.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
302G39100003 - Dodávka interiérového vy…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
27.08.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
302G39100002 - Úprava areálu MŠ – detsk…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
22.09.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
302G39100001 - Stavebné úpravy MŠ za úč…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
06.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2019
Skutočný začiatok
06.09.2019
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
108,0 (osoby)
Cieľ
108,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.03.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
53,369 (t ekviv. CO2)
Cieľ
41,22 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
25.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
109680,4 (kWh/rok)
Cieľ
103525,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
25.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
1191,0 (m2)
Cieľ
1191,0 (m2)
Naposledy aktualizované
25.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 4

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,610 €
Schválené na preplatenie
36,610 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 1

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,345 €
Schválené na preplatenie
2,345 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 4

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,610 €
Schválené na preplatenie
36,610 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 1

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,345 €
Schválené na preplatenie
2,345 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 4

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,900 €
Schválené na preplatenie
36,900 €
Realizácia
02.12.2019
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 4

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,900 €
Schválené na preplatenie
36,900 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 1

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 4

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2020
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 4

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 1

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 1

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 4

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 4

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,467 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Stavebné práce - aktivita č. 1

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
34,931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 02/2020 k FA č. 20206 (aktivita 1)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 02/2020 k FA č. 20206

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,494 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 02/2020 k FA č. 20206 (aktivita 4)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 02/2020 k FA č. 20206

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 12/2019 k FA č. 201938 (aktivita 1)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 12/2019 k FA č. 201938

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 12/2019 k FA č. 201938 (aktivita 4)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 12/2019 k FA č. 201938

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2019 k FA201931 (aktivita 1)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2019 k FA č. 201930, 201931, 201932

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
1,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2019 k FA201930 (aktivita 1)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2019 k FA č. 201930, 201931, 201932

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
469 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2019 k FA201932 (aktivita 4)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2019 k FA č. 201930, 201931, 201932

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2019 k FA201930 (aktivita 4)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2019 k FA č. 201930, 201931, 201932

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2019 k FA201931 (aktivita 4)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 11/2019 k FA č. 201930, 201931, 201932

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
5,774 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.12.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,869 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.11.2019
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 08/2020 k FA č. 202025 (aktivita č. 4)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 08/2020 k FA č. 202025

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Mesto Humenné
Žiadaná suma
2,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 08/2020 k FA č. 202025 (aktivita č. 1)

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 08/2020 k FA č. 202025

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Mesto Humenné
Žiadaná suma
7,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Faktúra - interiérové vybavenie

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Humenné
IČO
00323021
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
Baribal s.r.o.
IČO
44984740
Názov
BRENSTAV, s.r.o.
IČO
46842845
Názov
Karol Šimonek - INTER
IČO
41458168
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.