Popis projektu

    Projekt je zameraný na rekonštrukciu materskej školy v obci Horné Orešany, konkrétne na rozšírenie jej kapacít prístavbou.

     Realizáciou projektu sa rozšíri kapacita materskej školy o 1 triedu, a teda o 15 miest. V rámci rozširovania kapacít materskej školy sa tiež obnoví materiálno – technické vybavenie materskej školy. Cieľom projektu je realizácia rekonštrukcie, ktorá napomôže ku skvalitneniu predprimárneho vzdelávania v obci Horné Orešany a celkovo zabezpečí obyvateľom lepší prístup k predškolskej výchove a vzdelávaniu.

Cieľ projektu sa dosiahne realizáciou nasledovných aktivít:

  • Rozširovanie kapacity existujúceho objektu materskej školy rekonštrukciou
  • Obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy
  • Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy

    Cieľovou skupinou sú v tomto prípade deti, ktoré navštevujú materskú školu v obci Horné Orešany, deti, ktoré budú môcť navštevovať materskú školu v Horných Orešanoch (po zvýšení kapacít, v budúcnosti), personál (pedagogický i nepedagogický) materskej školy v Horných Orešanoch, ale aj rodičia detí, ktoré navštevujú predmetnú materskú školu a rodičia detí, ktoré budú túto materskú školu navštevovať (po rekonštrukcií, v budúcnosti).

     Miestom realizácie projektu je Materská škola Horné Orešany, ktorá je súčasťou inštitúcie  - Základná škola s materskou školou, Horné Orešany 31 (adresa: Horné Orešany 31, 919 03 Horné Orešany). Budova predmetnej materskej školy sa nachádza v k.ú. Obce Horné Orešany na parcelách C 251/2 a C 251/14 a je vo výlučnom vlastníctve obce Horné Orešany.

    Merateľné ukazovatele projektu sú nasledovné:

•              Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl

•              Počet podporených materských škôl

•              Počet renovovaných verejných budov

•              Podlahová plocha renovovaných verejných budov

•              Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách

•              Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov

•              Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú stanovené a vyčíslené v projekte, tieto hodnoty  sa budú vykazovať po realizácií projektu.

Viac
Subjekt
Obec Horné Orešany
Miesta realizácie
Horné Orešany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2018 - 01.10.2018
Celková suma
203,211 €
Vlastné zdroje
10,161 €
Vyčerpané z projektu
203,211 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
19.03.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
02.10.2018
Názov
Obstaranie materiálno – technického vyb…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
30.05.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
03.09.2018
Názov
Rozšírenie kapacít existujúceho objektu…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
19.03.2018
Plánovaný koniec
01.10.2018
Skutočný koniec
02.10.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2018
Skutočný začiatok
19.03.2018
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
02.10.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
60,0 (osoby)
Cieľ
60,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0001 (t ekviv. CO2)
Cieľ
0,0001 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0001 (kWh/rok)
Cieľ
0,0001 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
146,3 (m2)
Cieľ
579,7 (m2)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.12.2019
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce na stavbe : Nadstavba materskej školy - Horné Orešany

Stavebné práce - nadstav.MŠ

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
86,228 €
Schválené na preplatenie
86,228 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na stavbe : Nadstavba materskej školy - Horné Orešany

Stavebné práce - nadstav.MŠ

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
55,580 €
Schválené na preplatenie
55,580 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na stavbe : Nadstavba materskej školy - Horné Orešany

Stavebné práce - nadstav.MŠ

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
86,228 €
Schválené na preplatenie
86,228 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

Stavebné práce na stavbe : Nadstavba materskej školy - Horné Orešany

Stavebné práce - nadstav.MŠ

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
55,580 €
Schválené na preplatenie
55,580 €
Realizácia
16.10.2018
Názov

CS- stavebné práce

CS - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
37,510 €
Schválené na preplatenie
37,510 €
Realizácia
-
Názov

CS- stavebné práce

CS - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
20,212 €
Schválené na preplatenie
20,212 €
Realizácia
-
Názov

CS- stavebné práce

CS - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
20,212 €
Schválené na preplatenie
20,212 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

CS- stavebné práce

CS - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
37,510 €
Schválené na preplatenie
37,510 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Nomiland 2

Nomiland 2

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ZOFF

ZOFF

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,869 €
Schválené na preplatenie
2,869 €
Realizácia
-
Názov

Nomiland 1

Nomiland 1

Vlastník dokladu
Obec Horné Orešany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
ZOFF, spol.s r.o.
IČO
36631906
Názov
NOMIland s.r.o.
IČO
36174319
Názov
CS, s.r.o.
IČO
44101937
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.