CS, s.r.o.

Trnava

Počet žiadostí
3
Projekty
1
Úspešnosť žiadostí
33%
Celková suma
1,309,600 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Výrobné stredisko asfaltových a betónových zmesí

CS, s.r.o.

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,240,110 €
Suma
1,309,600 €
Vlastné zdroje
720,280 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

ID - R001 II/547 hranica okresu Košice / Košice -…

Košický samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
280,686 €
Suma
6,591,559 €
Vlastné zdroje
329,578 €
Projekt

Zariadenie na zhodnocovanie BRKO - Mikroregión 11…

Mikroregión 11 PLUS

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,076,745 €
Vlastné zdroje
203,837 €
Projekt

ID - R009 II/555 Michalovce- Veľké Kapušany- Kráľ…

Košický samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,382,489 €
Suma
4,044,217 €
Vlastné zdroje
202,211 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/573 Šoporňa…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,117,420 €
Suma
2,253,335 €
Vlastné zdroje
112,667 €
Projekt

Modernizácia cesty II/499 Banka vrátane Krajinské…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
58,922 €
Vyčerpané z projektu
397,330 €
Suma
1,975,875 €
Vlastné zdroje
98,794 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/572 Lehnice…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,733 €
Vyčerpané z projektu
1,702,160 €
Suma
1,717,614 €
Vlastné zdroje
85,881 €
Projekt

Rozšírenie priestorových kapacít MŠ Častá prístav…

Obec Častá

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,689,083 €
Vlastné zdroje
84,454 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/581 Podbran…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
37,070 €
Vyčerpané z projektu
481,744 €
Suma
1,593,339 €
Vlastné zdroje
79,667 €
Projekt

ID - R010 II/582 Michalovce - Sobrance

Košický samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
946,228 €
Suma
1,526,502 €
Vlastné zdroje
76,325 €
Projekt

Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,386,344 €
Vlastné zdroje
69,317 €
Projekt

ZŠ s MŠ Spartakovská - rekonštrukcia školského ar…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,322,440 €
Vlastné zdroje
66,122 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti školy Gymnázium …

Trenčiansky samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
426 €
Vyčerpané z projektu
262,124 €
Suma
1,046,275 €
Vlastné zdroje
52,314 €
Projekt

Modernizácia materiálno-technického vybavenia SOŠ…

Trnavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,040,787 €
Vlastné zdroje
52,039 €
Projekt

Kanalizácia Trakovice – dostavba 4. a 5. etapa

Obec Trakovice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
995,350 €
Vlastné zdroje
49,768 €
Projekt

Nadstavba a modernizácia Materskej školy Kysucká …

Mesto Senec

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
207,793 €
Suma
927,500 €
Vlastné zdroje
46,375 €
Projekt

Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Horno…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
899,726 €
Vlastné zdroje
44,986 €
Projekt

Zlepšenie energetickej hospodárnosti MŠ Malinovsk…

Mesto Partizánske

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
678,165 €
Suma
694,236 €
Vlastné zdroje
34,712 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného …

Obec Suchá nad Parnou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
232,106 €
Suma
682,465 €
Vlastné zdroje
34,123 €
Projekt

Riešenie regenerácie sídliskového vnútrobloku Dio…

Mesto Sereď

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
671,133 €
Vlastné zdroje
33,557 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany - I. etapa

Mesto Piešťany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
368,703 €
Suma
545,783 €
Vlastné zdroje
27,289 €
Projekt

Financovanie implementácie stratégie CLLD - Malok…

Malokarpatské partnerstvo o.z.

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
545,286 €
Vlastné zdroje
27,264 €
Projekt

Automatický parkovací dom pre bicykle pri železni…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
531,915 €
Suma
531,915 €
Vlastné zdroje
26,596 €
Projekt

Cestička pre cyklistov a chodník ul. Piešťanská –…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
529,716 €
Vlastné zdroje
26,486 €
Projekt

Materská škola Špačince - nadstavba

obec Špačince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
481,456 €
Suma
500,236 €
Vlastné zdroje
25,012 €
Projekt

Humanizácia obytného priestoru Na Hlinách, dvor z…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
492,025 €
Vlastné zdroje
24,601 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti MŠ 9.mája Bánovc…

Mesto Bánovce nad Bebravou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
416,659 €
Suma
425,083 €
Vlastné zdroje
21,254 €
Projekt

Zateplenie a obnova Kultúrneho domu s obecným úra…

Obec Cífer

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,383 €
Vyčerpané z projektu
414,881 €
Suma
424,820 €
Vlastné zdroje
21,241 €
Projekt

Zlepšenie environmentálnych aspektov v centrálnej…

Mesto Senec

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
422,468 €
Vlastné zdroje
21,123 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Spartakovská ulica v mes…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
371,049 €
Vlastné zdroje
18,552 €
Projekt

Zberný dvor Trebatice

Obec Trebatice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
369,289 €
Vlastné zdroje
18,464 €
Projekt

Administratívno - spoločenské centrum v Uníne - Z…

Obec Unín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
366,989 €
Vlastné zdroje
18,349 €
Projekt

Vybudovanie cyklotrasy - Saleziánska ulica v mest…

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
313,893 €
Vlastné zdroje
15,695 €
Projekt

Zberný dvor Špačince - Rozšírenie II.etapa

obec Špačince

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
312,199 €
Vlastné zdroje
15,610 €
Projekt

Nadstavba a zateplenie objektu materskej školy v …

Obec Báb

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
301,300 €
Vlastné zdroje
15,065 €
Projekt

Revitalizácia sídliskového dvora - Agátka v Trnave

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
299,126 €
Vlastné zdroje
14,956 €
Projekt

Rekonštrukcia materskej školy – Dechtice

Obec Dechtice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,357 €
Vyčerpané z projektu
253,000 €
Suma
253,900 €
Vlastné zdroje
12,695 €
Projekt

Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Par…

Obec Suchá nad Parnou

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
241,400 €
Suma
242,400 €
Vlastné zdroje
12,120 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine 2 -…

Obec Cífer

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
233,401 €
Vlastné zdroje
11,670 €
Projekt

Kátlovce - IBV pri Družstve

obec Kátlovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
230,728 €
Vlastné zdroje
11,536 €
Projekt

Prístavba k objektu MŠ

Obec Ružindol

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
221,223 €
Vlastné zdroje
11,061 €
Projekt

Rekonštrukcia budovy materskej školy Horné Orešan…

Obec Horné Orešany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
203,211 €
Suma
203,211 €
Vlastné zdroje
10,161 €
Projekt

Obnova interiéru Kultúrneho domu Dechtice

Obec Dechtice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
199,516 €
Vlastné zdroje
9,976 €
Projekt

Zelená infraštruktúra v obci Bohdanovce nad Trnav…

Obec Bohdanovce nad Trnavou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14,824 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
176,262 €
Vlastné zdroje
8,813 €
Projekt

Celoobecná kanalizácia Boleráz - 2. etapa

Obec Boleráz

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
164,787 €
Vlastné zdroje
8,239 €
Projekt

Zelená infraštruktúra v obci Špačince

obec Špačince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
10,720 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
131,505 €
Vlastné zdroje
6,575 €
Projekt

Modernizácia mestskej knižnice vo Vrbovom

Mesto Vrbové

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
115,282 €
Vlastné zdroje
5,764 €
Projekt

Zelený športový areál ADIGAŠ Jelšovce

Obec Jelšovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,104 €
Suma
103,104 €
Vlastné zdroje
5,155 €
Projekt

Protipovodňová ochrana obce Červený Hrádok

Obec Červený Hrádok

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,559 €
Suma
97,063 €
Vlastné zdroje
4,853 €
Projekt

Projekt BBQ6-Humanizácia obytného priestoru Na Hl…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,926 €
Vlastné zdroje
4,696 €
Projekt

Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine – C…

Obec Cífer

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
93,692 €
Vlastné zdroje
4,685 €
Projekt

Zelená infraštruktúra v obci Zeleneč

Obec Zeleneč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,517 €
Suma
93,659 €
Vlastné zdroje
4,683 €
Projekt

Zelená infraštruktúra v obci Hrnčiarovce nad Parn…

Obec Hrnčiarovce nad Parnou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,868 €
Suma
73,868 €
Vlastné zdroje
3,693 €
Projekt

Chodník a cyklochodník na ulici Veterná

Mesto Trnava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
59,965 €
Vlastné zdroje
2,998 €
Projekt

Likvidácia daždových vôd v intraviláne obce Veľká…

Obec Veľká Mača

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
56,116 €
Vlastné zdroje
2,806 €
Projekt

Prístavba k objektu MŠ

Obec Ružindol

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
46,573 €
Vlastné zdroje
2,329 €
Projekt

Rekonštrukcia cesty v obci Veľká Mača

Obec Veľká Mača

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
37,806 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia miestnej komunikácie ul. Péro

Obec Kráľová nad Váhom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
37,537 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Umiestnenie lávky pre cyklistov a peších na Horno…

Mesto Trnava

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
35,558 €
Vlastné zdroje
1,778 €
Projekt

Rekonštrukcia chodníkov pri ceste II/513 v obci T…

Obec Trakovice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
33,891 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Revitalizácia verejného priestranstva – Park Hlin…

Obec Križovany nad Dudváhom

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
28,183 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Nadstavba a zateplenie objektu materskej školy v …

Obec Báb

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
26,958 €
Vlastné zdroje
1,348 €
Projekt

Rekonštrukcia chodníkov - úsek č.1 v obci Siladice

Obec Siladice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
21,600 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.