Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu je zameraná na Administratívno - spoločenské centrum v Uníne  - Zníženie spotreby energie a to formou - zateplenie objektu, výmena výplní otvororv, vyhotovenie novej strešnej skladby, návrh nových klampiarskych výrobkov, osadenie nového bleskozvodu. Týmito opatreniami sa zníži potreba energie na vykurovanie až na úroveň 35,85 kWh/(m2.a), čo znamená úsporu energie voči stavu pred realizáciou projektu až o 68,80 %.

- Zateplenie obvodových stien

- Zateplenie strechy

- Výmena výplní otvorov

- Zateplenie podlahy

- Výmena svietidiel

Viac
Subjekt
Obec Unín
Miesta realizácie
Unín
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.04.2020
Celková suma
366,989 €
Vlastné zdroje
18,349 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
14.09.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
02.04.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2018
Skutočný začiatok
10.07.2018
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
02.04.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
266300,0 (kWh/rok)
Cieľ
13109,9377 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
435894,13 (kWh/rok)
Cieľ
95356,723 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
345001,9 (kWh/rok)
Cieľ
17268,9758 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
52,738 (t ekviv. CO2)
Cieľ
8,16 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,2 (Kg/rok)
Cieľ
3,46 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
34,7 (Kg/rok)
Cieľ
6,53 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
100,63 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1736,63 (m2)
Cieľ
826,1 (m2)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
100,63 (MWh/rok)
Cieľ
7,1791 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
366,93 (MWh/rok)
Cieľ
20,289 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
06.07.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Unín
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
231,814 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.06.2020
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Unín
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
236,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Unín
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
87,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Unín
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
87,833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.07.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra za stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Unín
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
20,971 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2020
Názov

Stavebný dozor

Faktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Obec Unín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov

Externé riadenie

FA za externý manažment

Vlastník dokladu
Obec Unín
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2020
Názov IČO
Názov
EPIC Partner a.s.
IČO
48038521
Názov
Erste Consulting, spol. s r.o.
IČO
36713023
Názov
CS, s.r.o.
IČO
44101937
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.