Popis projektu

Realizácia projektu bude prebiehať v obci Suchá nad Parnou, ktorá spadá do územia s bohatým výrobným potencionálom a podnikateľským prostredím v úzkej väzbe v relatívnej blízkosti významných ekonomckých centier ( Trnava a Bratislava). Obec Suchá nad Parnou má  výhodnú polohu, nachádza sa v blízkosti krajského mesta Trnava, čo robí obec atraktívnou pre život a z pohľadu demografického vývoja narastá tu aj počet mladých rodín, ktoré sa rozhodli v tejto obci usadiť.Cieľom projektu je riešiť energetickú obnovu, zlepšiť energetickú efektívnosť a zvýšiť energetickú hospodárnosť v budovách Obecného úradu a Kultúrneho domu. Realizácia projektu nadväzuje na snahu žiadateľa o celkovú minimalizáciu negatívnych dopadovna životné prostredie.Predložený projekt je v súlade so schválenou Regionálnou integrovanou územnou stratégiou Trnavského kraja na roky 2014-2020.

Realizáciou projektu sa zabezpečí celkové zníženie spotreby energií prostredníctvom ktorého dôjde aj k zníženiu emisií znečisťujúcich látok v ovzduší. Sekundárnym efektom realizácie projektu je významné zníženie nákladov obce Suchá nad Parnou na prevádzku objektu či už vo forme priameho zníženia prevádzkových nákladov na energie, ako aj následná úspora nákladov na rekonštrukciu a obnovu objektu.Realizácia  projektu prispeje k zlepšeniu životného prostredia v projektovej oblasti pre jej obyvateľstvo ako aj jej návštevníkov.

Viac
Subjekt
Obec Suchá nad Parnou
Miesta realizácie
Suchá nad Parnou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.07.2020
Celková suma
682,465 €
Vlastné zdroje
34,123 €
Vyčerpané z projektu
232,106 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti obecné…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
10.05.2017
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
22.07.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
10.05.2017
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
22.07.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
123,51 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
22.07.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
24,16 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
114,62 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MW)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWt)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWe)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
2102,72 (m2)
Cieľ
2064,84 (m2)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
38,0766 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
185,4177 (MWh/rok)
Cieľ
185,4177 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
147341,0322 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
652373,8812 (kWh/rok)
Cieľ
653748,9924 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
166195,3566 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
24.03.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra KD 1

Faktúra KD1

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
232,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

Faktúra KD 1

Faktúra KD1

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
255,695 €
Schválené na preplatenie
232,106 €
Realizácia
-
Názov

Faktura KD 2

Faktúra KD 2

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
386,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktura KD 2

Faktúra KD 2

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
386,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2020
Názov

FA SD 3

FA SD 3

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.04.2020
Názov

FA KD 3

FA KD 3

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
33,091 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.03.2021
Názov

FA SD8

FA SD8

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

FA SD 9

FA SD 9

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.09.2019
Názov

FA SD 10

FA SD10

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.10.2019
Názov

FA SD 10

FA SD 11

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

FA SD 12

FA SD 12

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2019
Názov

FA SD 1

FA SD 1

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2020
Názov

FA SD 2

FA SD2

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2020
Názov

FA SD4

FA SD4

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
564 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

FA EM

FA EM

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

FA EC

FA EC

Vlastník dokladu
Obec Suchá nad Parnou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov IČO
Názov
TERA green s.r.o.
IČO
46879544
Názov
AE group, s.r.o.
IČO
45669546
Názov
Ing. Vladimír Bobek
IČO
41434277
Názov
CS, s.r.o.
IČO
44101937
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.