Popis projektu

je vybudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Piešťany. je zvýšenie kapacity nemotorovej dopravy, zvýšenie počtu prepravovaných osôb prostredníctvom cyklistickej dopravy a budovanie záujmu občanov o využívanie cyklistickej dopravy. Jedným z podnetov pre predloženie projektu bol práve rastúci počet obyvateľov mesta využívajúcich cyklistickú dopravu. Vďaka realizácii projektu bude mesto schopné uspokojiť potreby občanov spojené s využívaním nemotorovej dopravy. Vytýčený cieľ projektu bude dosiahnutý zrealizovaním jednej hlavnej aktivity projektu  a podporných aktivít – publicita projektu a interné riadene projektu s celkovou dĺžkou trvania 13 mesiacov. V rámci týchto aktivít budú uskutočnené stavebné práce a podporné aktivity. Výsledkom zrealizovaného projektu bude dosiahnutie merateľného ukazovateľa projektu: dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií – 1,0 km. Miestom realizácie projektu je 

Viac
Subjekt
Mesto Piešťany
Miesta realizácie
Piešťany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2019 - 01.03.2020
Celková suma
545,783 €
Vlastné zdroje
27,289 €
Vyčerpané z projektu
368,703 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú …
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
30.05.2019
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
06.03.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2019
Skutočný začiatok
02.10.2018
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
06.03.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,6073 (km)
Cieľ
1,6073 (km)
Naposledy aktualizované
03.07.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce :chodníky,osvetlenie,zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch

Stavebné práce na stavbe: Chodníky,osvetlenie,zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
118,280 €
Schválené na preplatenie
118,280 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce :chodníky,osvetlenie,zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch

Stavebné práce na stavbe: Chodníky,osvetlenie,zeleň Bratislavská cesta v Piešťanoch

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
118,280 €
Schválené na preplatenie
118,280 €
Realizácia
22.10.2019
Názov

Stavebné práce-chodníky,osvetlenie a zeleň

Stavebné práce na Cyklotrasách I.etapa- Chodníky, osvetlenie,zeleň Bratislavská cesta

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
131,373 €
Schválené na preplatenie
131,373 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Stavebné práce-chodníky,osvetlenie a zeleň

Stavebné práce na Cyklotrasách I.etapa- Chodníky, osvetlenie,zeleň Bratislavská cesta

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
131,373 €
Schválené na preplatenie
131,373 €
Realizácia
-
Názov

Cyklotrasy I.etapa- Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta-stavebné práce za august 2019

Cyklotrasy I.etapa-Chodníky , osvetlenie zeleň Bratislavská cesta-stavebné práce za august 2019

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
66,193 €
Schválené na preplatenie
66,193 €
Realizácia
-
Názov

Cyklotrasy I.etapa- Chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta-stavebné práce za august 2019

Cyklotrasy I.etapa-Chodníky , osvetlenie zeleň Bratislavská cesta-stavebné práce za august 2019

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
66,193 €
Schválené na preplatenie
66,193 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Stavebné práce-Cyklotrasy I.etapa-chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta za obdobie september 2019

Cyklotrasy I.etapa-Chodníky,osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta-stavebné práce za september 2019

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
52,858 €
Schválené na preplatenie
52,858 €
Realizácia
25.11.2019
Názov

Stavebné práce-Cyklotrasy I.etapa-chodníky, osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta za obdobie september 2019

Cyklotrasy I.etapa-Chodníky,osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta-stavebné práce za september 2019

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
52,858 €
Schválené na preplatenie
52,858 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce-cyklotrasy I.etapa Bratislavská cesta

Cyklotrasy I.etapa-Chodníky, osvetlenie,zeleň Bratislavská cesta-stavebné práce na stavbe

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
CS, s.r.o.
Žiadaná suma
166,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

stavebný dozor

Výkon stavebného dozoru- Cyklotrasy I.etapa-Chodníky osvetlenie, zeleň Bratislavská cesta, z.č. 0371903

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,089 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

stavebný dozor

Výkon stavebného dozoru- cyklotrasy I.etapa, z.č.0371903

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Výroba a osadenie veľkoplošného pútača a stálej tabule v rámci publicity projektu

Vybudovanie cyklotrás v meste I.etapa- výroba a osadenie veľkoplošného pútača a stálej tabule

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2018
Názov IČO
Názov
Ing. Daniel Bielický
IČO
50620100
Názov
Viliam Michálek WIKI
IČO
11756411
Názov
CS, s.r.o.
IČO
44101937
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.