Popis projektu

     Projekt „Materská škola, Dobšinského 2885, Nitra“ sa zameriava na zvýšenie hrubej zaškolenosti materských škôl, čím je naplnený špecifický cieľ Integrovaného regionálneho operačného programu. Na základe úspešnosti projektu sa existujúce nedostatočné kapacity materských škôl v Nitre zvýšia, príde k zvýšeniu hrubej zaškolenosti detí v meste. V novozriadenej MŠ Dobšinského budú v rámci prestavby súčasných priestorov zahrnuté aj prvky inkluzívneho vzdelávania.

      Mesto Nitra má záujem riešiť obnovu a prestavbu zástavby v areáli bývalých kasární na Martinskom vrchu a revitalizovať dané prostredie pre funkciu mestskej vybavenosti základného a vyššieho typu a vytvoriť v prostredí bývalého areálu kasární podmienky pre formovanie lokálneho mestského centra pre spádové územie mestskej časti Zobor.  Umiestnenie stavby má súvislosť s potrebou zabezpečiť požadovanú kapacitu v materských školách pre mestskú časť Zobor. Výber miesta realizácie projektu bol daný územnou možnosťou, podmienkami zámeru a súladom s územnoplánovacími zámermi mesta. V blízkosti miesta realizácie je v budúcnosti plánovaná výstavba Kreatívneho centra Nitra financovaného z IROP.

     Realizáciou projektu bude zabezpečená zlepšená kvalita života v meste a zároveň aj udržateľné poskytovanie verejných služieb, v tomto prípade sa zvýši kvalita života obyvateľov Nitry v oblasti predprimárneho vzdelávania, čím sa naplní globálny cieľ IROP. V rámci predmetnej podpory zo strany riadiaceho orgánu bude vytvorených 144 miest, čím by sa zvýšila zaškolenosť materských škôl zo súčasných 83,10% na 89,92%.

     Snaha Mesta Nitra o otvorenie MŠ Dobšinského je enormná, nakoľko by okrem poskytnutého NFP muselo vyčleniť zo svojho rozpočtu zhruba 1.900.000,- EUR pri celkových nákladov na projekt podľa rozpočtu stavby vo výške 2.823.361,48 EUR. 

Viac
Subjekt
Mesto Nitra
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.05.2020
Celková suma
964,800 €
Vlastné zdroje
48,240 €
Vyčerpané z projektu
479,568 €
Nezrovnalosti
69,844 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Úprava areálu MŠ
Typ
D. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
23.05.2020
Názov
Stavebné práce
Typ
C. UMR_Stavebno-tec…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
25.01.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
25.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
144,0 (osoby)
Cieľ
144,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
2479,0 (m2)
Cieľ
2479,0 (m2)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
2479,0 (m2)
Cieľ
2479,0 (m2)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
05.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Realizácia-búracie práce MŠ Dobšinského

Faktúra-realizačné práce-MŠ Dobšinského

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2019
Názov

Realizácia-búracie práce MŠ Dobšinského

Faktúra-realizačné práce-MŠ Dobšinského

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,215 €
Schválené na preplatenie
92,215 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

Realizácia-búracie práce MŠ Dobšinského

Faktúra-realizačné práce-MŠ Dobšinského

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92,215 €
Schválené na preplatenie
92,215 €
Realizácia
-
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti_MŠ Dobšinského

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti MŠ Dobšinského

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
18,443 €
Schválené na preplatenie
18,443 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Realizačné práce na diele MŠ Dobšinského 2885, Nitra (marec-máj)

Realizácia diela MŠ Dobšinského (Fakturované obdobie: 26.3.-25.5.2019)

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,641 €
Schválené na preplatenie
87,641 €
Realizácia
-
Názov

Realizačné práce na diele MŠ Dobšinského 2885, Nitra (marec-máj)

Realizácia diela MŠ Dobšinského (Fakturované obdobie: 26.3.-25.5.2019)

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,641 €
Schválené na preplatenie
87,641 €
Realizácia
09.10.2019
Názov

Realizácia stavby MŠ Dobšinského (obdobie jún,júl)

Realizácia stavby Materská škola Dobšinského 2885, Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,477 €
Schválené na preplatenie
107,477 €
Realizácia
-
Názov

Realizácia stavby MŠ Dobšinského (obdobie jún,júl)

Realizácia stavby Materská škola Dobšinského 2885, Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,477 €
Schválené na preplatenie
107,477 €
Realizácia
04.11.2019
Názov

Realizácia stavby MŠ Dobšinského (obdobie august, september)

Realizácia stavby Materská škola Dobšinského 2885, Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,159 €
Schválené na preplatenie
139,159 €
Realizácia
-
Názov

Realizácia stavby MŠ Dobšinského (obdobie august, september)

Realizácia stavby Materská škola Dobšinského 2885, Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
139,159 €
Schválené na preplatenie
139,159 €
Realizácia
27.01.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti_MŠ Dobšinského 05/2019

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti MŠ Dobšinského

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
17,528 €
Schválené na preplatenie
13,138 €
Realizácia
25.06.2019
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti_MŠ Dobšinského 07/2019

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti MŠ Dobšinského

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
21,495 €
Schválené na preplatenie
21,495 €
Realizácia
26.08.2019
Názov

Realizácia stavby MŠ Dobšinského (obdobie október, november)

Realizácia stavby Materská škola Dobšinského 2885, Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia stavby MŠ Dobšinského (obdobie október, november)

Realizácia stavby Materská škola Dobšinského 2885, Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
137,608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti_MŠ Dobšinského 09/2019

Daňové prizanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti MŠ Dobšinského

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
27,795 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.10.2019
Názov

Realizácia stavby MŠ Dobšinského (obdobie december 2019-január 2020)

Realizácia stavby Materská škola Dobšinského 2885, Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Realizácia stavby MŠ Dobšinského (obdobie december 2019-január 2020)

Realizácia stavby Materská škola Dobšinského 2885, Nitra

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
156,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti_MŠ Dobšinského 11/2019 - dodatočné

Daňové prizanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti MŠ Dobšinského

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
27,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2020
Názov

Prvky detského ihriska

Prvky detského ihriska MŠ Dobšinského

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,917 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.07.2020
Názov

Zeleň a sadové úpravy

Zeleň a sadové úpravy MŠ Dobšinského

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.07.2020
Názov

Úhrada prenesenej daňovej povinnosti MŠ Dobšinského 01/2020

Daňové priznanie_úhrada prenesenej daňovej povinnosti 01/2020

Vlastník dokladu
Mesto Nitra
Dodávateľ
Mesto Nitra
Žiadaná suma
31,369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Nitra

Suma celkom
48,109 €
Vrátená suma
48,109 €
Suma na vymáhanie
48,109 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Nitra

Suma celkom
18 €
Vrátená suma
18 €
Suma na vymáhanie
18 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Mesto Nitra

Suma celkom
21,717 €
Vrátená suma
21,717 €
Suma na vymáhanie
21,717 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Mesto Nitra
IČO
00308307
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
AF&partners, zastúpená AF-CITYPLAN s.r.o
IČO
47307218
Názov
Praha
IČO
64939511
Názov
INPEK HOLDING, a.s.
IČO
50085956
Názov
RUGOS, s.r.o.
IČO
46270221
Názov
Veríme v Zábavu, s.r.o.
IČO
46167145
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.