Popis projektu

Obec Raslavice sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji a má 2721 obyvateľov. je rekonštrukcia objektu materskej školy Alejová za účelom rozšírenia, skvalitnenia služieb a dostupnosti predprimárneho vzdelávania na území obce. Súčasťou projektu je vytváranie podmienok na zavádzanie prvkov inkluzívneho vzdelávania za účelom skvalitnenia služieb infraštruktúry materskej školy s cieľom zvýšenia zaškolenosti detí MŠ a zabezpečenie kvalitného predprimárneho vzdelania prispievajúceho k zvládnutiu povinnej školskej dochádzky. Realizáciou projektu dôjde k zlepšeniu dostupnosti vzdelanostnej infraštruktúry pre deti vo veku 3-5 rokov, rozšíreniu kapacít MŠ, skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na základe nákupu materiálneho vybavenia, zníženiu energetickej náročnosti budovy, a tým k zníženiu negatívnych dopadov na životné prostredie pri prevádzke budovy MŠ. Cieľ projekt bude naplnený ( hlavná aktivita č. 1 - Rekonštrukcia objektu MŠ Alejová, hlavná aktivita č. 2 - Materiálno -technické vybavenie interiéru, hlavná aktivita č. 3 - Stavebno-technické úpravy exteriéru vrátane detského ihriska a hlavná aktivita č. 4 - Zníženie energetickej náročnosti budovy).

Realizáciou projektu dôjde k dosiahnutiu týchto :

1. Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – 44 detí

2. Počet podporených materských škôl – 1

3. Podlahová plocha renovovaných verejných budov –628,64 m2

4. Počet podporených areálov MŠ – 1

5. Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách – 241 816,94 kWh/rok

6. Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – 37,67 t ekviv. CO2

7. Počet podporených MŠ materiálno-technickým vybavením – 1

- deti v predškolskom veku (od 3 do 5 rokov) z obce a z okolitých obcí (celkový počet detí vo veku 3-5 rokov bol v roku 2015 – 94). Výhľad počtu detí do roku 2020 podľa evidencie obyvateľov bude predstavovať 132 detí

Viac
Subjekt
Obec Raslavice
Miesta realizácie
Raslavice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2020 - 01.06.2021
Celková suma
223,881 €
Vlastné zdroje
11,194 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy
Typ
F. RIUS_bez UMR_Zvy…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
30.04.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Materiálno-technické vybavenie interiéru
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.04.2021
Skutočný začiatok
03.03.2021
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
26.04.2021
Názov
Stavebno-technické úpravy exteriéru vrá…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
30.04.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Rekonštrukcia objektu MŠ Alejová
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
30.04.2020
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
31.03.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
30.04.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
30.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
44,0 (osoby)
Cieľ
44,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
20.07.2021
Riziko
-
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
37,67 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
20.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
241816,94 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
20.07.2021
Riziko
Áno
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2021
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
628,64 (m2)
Cieľ
628,64 (m2)
Naposledy aktualizované
20.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.07.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
7,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.04.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
21,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
6,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
15,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
109,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
GMT development, s.r.o.
Žiadaná suma
52,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.03.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

PD skutočného vyhotovenia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
NUMERAL, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2021
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Raslavice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov IČO
Názov
NUMERAL, spol. s r.o.
IČO
36489671
Názov
GMT development, s.r.o.
IČO
47981563
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.