Popis projektu

Cieľom projektu „Rozšírenie MŠ D. Štúra v Seredi“ je zvýšenie potenciálu prijímania detí v predškolskom veku na kvalitné  predprimárne vzdelávanie s prvkami inkluzívneho vzdelávania v meste Sereď. Aktivity zvýšia dostupnosť predprimárneho vzdelávania, nové materiálno-technické vybavenie a úprava areálu umožní zavádzať inovatívne výchovno-vzdelávacie metódy a formy a skvalitní výchovno-vzdelávací proces s orientáciou na inkluzívne vzdelávanie. Implementáciou projektu sa zvýši hrubá zaškolenosť detí v materských školách. Projekt pozitívne ovplyvní podporu účasti žien na trhu práce, prispeje k zosúladeniu súkromného a profesionálneho života rodičov a zlepší príjmovú situácie mladých rodín.

Realizácia projektu bude zabezpečená prostredníctvom troch hlavných aktivít projektu:

1 Prístavba pavilónu P3 a rekonštrukcia pavilónu P2 a HP

2 Úprava areálu materskej školy

3 Materiálno-technické vybavenie materskej školy

Miestom realizácie je katastrálne územie žiadateľa, ktorý je zriaďovateľom 2 materských škôl. Aktivity projektu sa budú realizovať v 1 materskej škole zaradenej v sieti škôl a školských zariadení - Materskej škole na Ul. D. Štúra, s. č. 2116/36, 926 01 Sereď. Materská škola má ďalšie 3 elokované pracoviská, jej celková kapacita je 462 detí v 11 triedach. Pracovisko na Ul. D. Štúra v súčasnosti navštevuje 90 detí, z toho budovu, v ktorej sa bude realizovať projekt navštevuje 22 detí. Realizáciou projektu sa zvýši kapacita materskej školy o  44 miest z 231 detí na 275 detí. Celková kapacita materských škôl v meste sa zvýši zo 462 na 506 miest. Rozšírenie kapacít sa bude realizovať prístavbou nového pavilónu P3 v celkovej výmere 196,78 m2 podlahovej plochy a rekonštrukciou podlahovej plochy vo výmere 342,37. Materská škola bude zariadená novým materiálno-technickým vybavením a zároveň bude upravený jej areál. Aktivity projektu zrenovujú 1 verejnú budovu. Termín realizácie projektu 08/2017 – 08/2018.

Viac
Subjekt
Mesto Sereď
Miesta realizácie
Sereď
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2020 - 01.09.2023
Celková suma
316,267 €
Vlastné zdroje
15,813 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Materiálno-technické vybavenie materske…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
25.07.2023
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
03.10.2023
Názov
Úprava areálu materskej školy
Typ
D. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
02.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
01.10.2021
Názov
Prístavba pavilónu P3 a rekonštrukcia p…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Roz…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
02.12.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
03.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
02.12.2020
Plánovaný koniec
01.09.2023
Skutočný koniec
03.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
506,0 (osoby)
Cieľ
506,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
539,15 (m2)
Cieľ
539,15 (m2)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených areálov MŠ
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených materských škôl materiálno-technickým vybavením
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
11.01.2024
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,592 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavomal

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavomal

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,679 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2021
Názov

Vybavenie materskej školy (detský nábytok)

Faktúra (detský nábytok)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie materskej školy (detský nábytok)

Faktúra (detský nábytok)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,962 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Vybavenie - zariadenie kuchyne

Faktúra (iný nábytok)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie - zariadenie kuchyne

Faktúra (iný nábytok)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Vybavenie - zariadenie kuchyne

Faktúra (nerez)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie - zariadenie kuchyne

Faktúra (nerez)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Vybavenie - zariadenie kuchyne

Faktúra (kuchynské spotrebiče)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie - zariadenie kuchyne

Faktúra (kuchynské spotrebiče)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,322 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Vybavenie - zariadenie kuchyne

Faktúra (ostatné spotrebiče)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie - zariadenie kuchyne

Faktúra (ostatné spotrebiče)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Vybavenie- zariadenie kuchyne

Faktúra (vzduchotechnika)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,144 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie- zariadenie kuchyne

Faktúra (vzduchotechnika)

Vlastník dokladu
Mesto Sereď
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,891 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
IČO
43897452
Názov
GASTRO VRÁBEĽ, s.r.o.
IČO
43897452
Názov
STAVOMAL SLOVAKIA, spol. s r.o.
IČO
36231371
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.