Popis projektu

Projekt bude realizovaný na Strednej priemyselnej škole, Obrancov mieru 343/1, Dubnica nad Váhom a bude zameraný na zatraktívnenie praktického vyučovania na strednej priemyselnej škole pomocou investícií do vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry. Pozostáva zo stavebných úprav školskej dielne a modernizácie materiálno-technického vybavenia školy.

Súčasťou stavebných úprav bude výstavba priečok, výmena podlahy, okien a vstupných dverí, vybúranie otvoru na vstup do školiacej časti a osadenie vstupných dverí, vymaľovanie priestorov, doplnenie radiátorov, rekonštrukcia vzduchotechniky a elektroinštalácie, realizácia stropného podhľadu v školiacej časti. Týmito úpravami sa dosiahne vylepšenie estetických, bezpečnostných, hygienických a tepelných podmienok priestorov pre praktické vyučovanie.

Modernizácia vybavenia školy pozostáva najmä z nákupu CNC sústruhu, CNC frézky a sústruhov a frézok s číslicovým odmeriavaním s príslušenstvom, programovacích staníc, počítačových zostáv, robotov, stavebníce elektropneumatiky a ďalších technologických zariadení a inventáru potrebných na vybavenie dielní/učební zameraných na strojárske a elektrotechnické odbory na vyššej kvalitatívnej úrovni.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Dubnica nad Váhom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2019 - 01.08.2020
Celková suma
761,569 €
Vlastné zdroje
38,078 €
Vyčerpané z projektu
3,954 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie a modernizácia materiálno-te…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Stavebné úpravy školskej dielne
Typ
C. RIUS_bez UMR_Prí…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
18.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
17.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
18.10.2019
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Nové alebo renovované verejné alebo obchodné budovy na území mestského rozvoja / Nové alebo renovované verejné alebo komerčné budovy na území mestského rozvoja
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (m2)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
510,0 (osoby)
Cieľ
510,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.01.2020
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.01.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
5876,0 (m2)
Cieľ
5876,0 (m2)
Naposledy aktualizované
22.01.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 20VF01001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2020
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 20VF01001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,802 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 20VF01001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,958 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 20200001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.04.2020
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 20200001

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,954 €
Schválené na preplatenie
3,954 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Peter Baštuga - DIBAS
IČO
50449541
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.