Popis projektu

je „Zvýšenie kvality praktického vyučovania na Strednej priemyselnej škole strojníckej a elektrotechnickej v Nitre.

Špecifické ciele projektu sú:

1. Zabezpečenie primeraného materiálno-technického vybavenia vybraných učební praktického     vyučovania a dielní, v súlade s aktuálnymi požiadavkami praxe (podrobnejšie: str. 5-11, bod 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu)

2. Vytváranie vhodných materiálnych podmienok pre prepojenie teórie s praxou

    (podrobnejšie: str.11-12, bod 7.2 Spôsob realizácie aktivít projektu)

3. Posilnenie inkluzívneho vzdelávania (podrobnejšie : Príloha č. 4 PZ - Opis projektu ,str.3-4)

Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom realizácie jednej hlavnej aktivity projektu:

1. Technologické vybavenie odborných učební

Predmetom aktivity je vybavenie odborných učební a dielní praktického vyučovania modernými technickými zariadeniami. Podrobný popis techniky a vybavenia je uvedený v časti 7.2 tohto PZ a znázornený v nákrese – príloha č. 6 PZ -  Nákres priestorového riešenia projektu )

a  dvoch podporných aktivít :

Riadenie projektu

Informovanosť a komunikácia

Priestory praktického vyučovania SPŠSE, Ul. Fraňa Kráľa 20, Nitra

Projekt bude realizovaný v budove školy,  ktorá sa nachádza na liste vlastníctva LV č. 6097,      .  situovaná je na pozemku s parcelným číslom 731/3 a 731/7. Vlastníkom danej nehnuteľnosti je zriaďovateľ – Nitriansky samosprávny kraj. SPŠSE má daný objekt v dlhodobej správe.

P0310 Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP: 1 (počet)

P0068 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry: 431 (žiak)

Viac
Subjekt
Nitriansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Nitra
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2022 - 01.10.2023
Celková suma
775,932 €
Vlastné zdroje
38,797 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
RIUS
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nákup modernej techniky pre praktické v…
Typ
A. UMR_Obstaranie a…
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
29.09.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2022
Skutočný začiatok
29.09.2022
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených COVP
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
431,0 (osoby)
Cieľ
440,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.12.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

CNC technika, položka rozpočtu č. 3

Faktúra č. 2022014

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,141 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2022
Názov

Elektrické merania a Spôsobilosť

Faktúra Mivasoft

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Elektrické merania a Spôsobilosť

Faktúra Mivasoft

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TV štúdio

Faktúra Kvant

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

TV štúdio

Faktúra Kvant

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Strojárske vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Strojárske vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
97,291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Kombinovaný sústruh s frézou

Faktúra

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2023
Názov

Kombinovaný sústruh s frézou

Faktúra

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,486 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracoviská výuky pohonov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Pracoviská výuky pohonov

Faktúra

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2023
Názov

Priemyselná robotika

Faktúra

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Priemyselná robotika

Faktúra

Vlastník dokladu
Nitriansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2023
Názov IČO
Názov
KVANT spol.s.r.o.
IČO
31398294
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
DIDACTIC Martin, s.r.o.
IČO
36374881
Názov
ABB, s.r.o.
IČO
31389325
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.