Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie technického zázemia Základnej školy Školská 168/3, Štrba , ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

Špecifický cieľ 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky s cieľom prepojenia teoretického a praktického vyučovania žiakov a žiačok,

Špecifický cieľ 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia učebne IKT,

Špecifický cieľ 3: Modernizácia vybavenia jazykových učební s cieľom dosiahnuť zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9.

Hlavná aktivita 1:

Obstaranie polytechnickej učebne pre žiakov a žiačky ZŠ v Štrbe

Hlavná aktivita 2:

Obstaranie IKT učebne pre žiakov a žiačky ZŠ v Štrbe

Hlavná aktivita 3:

Obstaranie jazykovej učebne pre žiakov a žiačky ZŠ v Štrbe

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Projekt je určený pre žiakov a žiačky Základnej školy Školská 168/3, Štrba, pedagogických pracovníkov školy a účastníkov a účastníčky celoživotného vzdelávania. Dĺžka realizácie projektu je 10 mesiacov.

Realizáciou aktivít budú naplnené nasledujúce merateľné ukazovatele:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 451 žiakov

Počet podporených učební IKT: 1

Počet podporených učební jazykových: 1

Počet podporených učební polytechnických: 1

Počet podporených základných škôl: 1

Miesto realizácie projektu: Základná škola Školská 168/3, 059 38 Štrba

Viac
Subjekt
Obec Štrba
Miesta realizácie
Štrba
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.08.2021
Celková suma
89,575 €
Vlastné zdroje
4,479 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie jazykovej učebne pre žiakov …
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.10.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
12.05.2021
Názov
Obstaranie IKT učebne pre žiakov a žiač…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.10.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
12.05.2021
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne pre ži…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.10.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
07.01.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
23.10.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
17.05.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
186,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.11.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interiérové vybavenie - jazyková učebňa

ZŠ Štrba: Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - učebňa IKT

ZŠ Štrba: Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - polytechnická učebňa

ZŠ Štrba: Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - jazyková učebňa

ZŠ Štrba: Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Interiérové vybavenie - učebňa IKT

ZŠ Štrba: Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,066 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Interiérové vybavenie - polytechnická učebňa

ZŠ Štrba: Interiérové vybavenie - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,770 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

ZŠ Štrba: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

ZŠ Štrba: Didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,256 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Materiálno-technické vybavenie jazykovej učebne - IKT

ZŠ Štrba: Technické a technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Softvérové vybavenie IKT učebne

ZŠ Štrba: Technické a technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie IKT učebne - IKT

ZŠ Štrba: Technické a technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.05.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie jazykovej učebne - IKT

ZŠ Štrba: Technické a technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvérové vybavenie IKT učebne

ZŠ Štrba: Technické a technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie IKT učebne - IKT

ZŠ Štrba: Technické a technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Štrba
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Interiéry Riljak s.r.o.
IČO
43885306
Názov
Ing. Miroslav Vančo MIVASOFT
IČO
30346461
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.