Popis projektu

Predmetom je vybudovanie samostatnej a doznačenie existujúcej cyklistickej komunikácie v Mestskej časti Bratislava-Petržalka, úsek: Rusovská cesta – Dolnozemská ulica. Cyklistická komunikácia  je navrhnutá v súlade so smerným územný plánom hl. m. Bratislavy a Územným generelom Bratislavy. Celková dĺžka realizovaného úseku je 1 162,98 m.  Cyklistická komunikácia na Starohájskej ulici je dôležitou spojnicou hlavných mestských cyklotrás O4 a R48 s napojením na medzinárodnú cyklotrasu Eurovelo. Je to dôležitá spojnica MČ Bratislava-Petržalka na centrum mesta a na plánovaný nosný systém verejnej hromadnej dopravy (Nosný systém  MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1.časť Šafárikovo nám. – Bosákova ulica., Nosný systém  MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2.časť Bosákova ulica -Janíkov dvor)

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Petržalka
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2018 - 01.10.2020
Celková suma
284,227 €
Vlastné zdroje
14,211 €
Vyčerpané z projektu
213,438 €
Nezrovnalosti
757 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie cyklistickej komunikácie
Typ
A. UMR_ Rekonštrukc…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
11.08.2018
Plánovaný koniec
01.10.2020
Skutočný koniec
28.09.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
11.08.2018
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
28.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,1629 (km)
Cieľ
1,1629 (km)
Naposledy aktualizované
28.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce Cyklotrasa Starohájsk

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
91,441 €
Schválené na preplatenie
91,441 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce Cyklotrasa Starohájsk

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
91,441 €
Schválené na preplatenie
91,441 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
121,997 €
Schválené na preplatenie
121,997 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
121,997 €
Schválené na preplatenie
121,997 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

Stavebné práce

Fa zhotoviteľ stavby

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
7,178 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Fa stavebný dozor

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,414 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.12.2019
Názov

Stavebné práce 06/2020

Faktúra - stavebné práce 06/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,779,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Martinkova_mzda_2/2021

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Chmelárová_mzda_2/2021

Rekapitulácia miezd 2/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Stavebné práce 7/2020

FA - Stavebné práce_CYKLO 7/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
3,868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2020
Názov

Stavebný dozor do 10/2020 (dofakturácia 33%)

FA - Stavebný dozor_CYKLO do 10/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,174 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.11.2020
Názov

Stavebné práce do 11/2020

FA - Stavebné práce do 11/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
13,706 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Stavebné práce do 8/2021

FA - Stavebné práce_CYKLO do 8/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
MBM-GROUP, a.s.
Žiadaná suma
6,709 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
757 €
Vrátená suma
757 €
Suma na vymáhanie
757 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
MBM-GROUP, a.s.
IČO
36740519
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Názov
Metrostav a.s.
IČO
00014915
Názov
IBR Consulting SK s. r. o.
IČO
50090224
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.