Popis projektu

Projekt „Cyklotrasy v obci Cífer - II. etapa“ . Hlavným cieľom predkladanej žiadosti je podpora nemotorovej dopravy v obci Cífer, zvýšenie atraktivity cyklistickej dopravy prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás v obci Cífer(v II. etape) a nadväzujúcej infraštruktúry - parkovacích a servisných miest pre bicykle, osvetlenia na prechodoch cez komunikácie a spomaľovacieho zábradlia. 

dostatočne vybudovaná a kompaktná sieť cyklotrás (projekt nadväzuje na I. etapu budovania cyklotrás, ktorá už získala NFP z IROP), čím sa vytvoria podmienky pre lepšiu mobilitu jeho obyvateľov, zmenu deľby prepravnej práce vprospech environmentálne priaznivejších módov dopravy. Zvýšením podielu využívania cyklistickej dopravy sa odľahčí miestna oblasť od postupne narastajúcejmiery automobilizácie, čím sa vytvorí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií. Miesto realizácie projektu jev katastrálnom území obce Cífer.

- 1ks plagátu a 1ks stála tabuľa

- dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií - 4,402 20

- počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry prostredníctvom OP - 40

Viac
Subjekt
Obec Cífer
Miesta realizácie
Cífer
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.11.2021
Celková suma
386,212 €
Vlastné zdroje
19,311 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
996 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavba cyklotrasy II. etapa
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
26.08.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
16.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
26.08.2019
Plánovaný koniec
01.11.2021
Skutočný koniec
16.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
4,767 (km)
Naposledy aktualizované
02.06.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
40,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.06.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce – Cyklotrasa

Faktúra č.2019166 Kolek s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
135,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.06.2020
Názov

Stavebné práce – Cyklotrasa

Faktúra č.2019166 Kolek s.r.o.

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
135,642 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce- Cyklotrasa

Fa č. 2022147

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
179,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce- Cyklotrasa

Fa č. 2022147

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
179,162 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.01.2023
Názov

Stavebné práce- cyklotrasa

Fa č. 2023024

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
46,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2023
Názov

Stavebné práce- cyklotrasa

Fa č. 2023024

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
KOLEK, s.r.o.
Žiadaná suma
46,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Podporné aktivity-finančný manažér_2021

Sumarizačný hárok 01-08/2021

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
2,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Podporné aktivity-projektový manažér_2021

Sumarizačný hárok 01-08/2021

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
2,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Podporné aktivity- finančný manažér_2020

Sumarizačný hárok 09-12/202

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
1,336 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Podporné aktivity projektový manažér_2020

Sumarizačný hárok 09-12/202

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
Obec Cífer
Žiadaná suma
1,380 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2020
Názov

Stavebný dozor

Fa č. 1907002

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Fa č. 1908001

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Fa č. 1911001

Vlastník dokladu
Obec Cífer
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,320 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Cífer

Suma celkom
996 €
Vrátená suma
996 €
Suma na vymáhanie
996 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Cífer
IČO
00312347
Názov
KOLEK, s.r.o.
IČO
36001465
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.