Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy, prostredníctvom  vybudovania cyklistickej komunikácie v meste Čadca (1.Etapa). Realizácia predkladaného projektu prispeje k zlepšeniu dostupnosti k občianskej infraštruktúre, k prestupným uzlom ako aj k dostupnosti do vzdialenejšieho priemyselného parku v severnej časti mesta (PZ II.) a priemyselnej zóny nachádzajúcej sa priamo vo východnej časti mesta (PZ I.).
Hlavný cieľ projektu dosiahneme realizáciou jednej hlavnej aktivity:  Aktivita 1 Cyklistické komunikácie – budovanie nových cyklistických komunikácií (vo výzve označená ako A1).
Podporné aktivity projektu zamerané na riadenie projektu a publicitu bude mesto financovať z vlastných zdrojov.
Cyklistická komunikácia bude začínať v križovatke ulíc Paláriková (cesta II/487) s ulicou Okružná a ukončená je v prvej etape pri napojení v križovatke Nábrežie a Námestie Slobody, pričom bude viesť pozdĺž cesty II. triedy II/487 v západnej časti Mesta Čadca popod sídlisko Kýčerka smerom do centra mesta. Okolo trasy sú situované obchodné centrá, úrady, školy, knižnica, nemocnica, športový areál, plaváreň, lekárne, služby, zastávky autobusov, vlaková a autobusová stanica, ako aj vzdialenejší priemyselný park a priemyselná zóna.
Cieľovou skupinou sú obyvatelia mesta Čadca. 
Výsledkom realizácie projektu bude 1,7486 km vybudovanej cyklistickej komunikácie (P0043)

Viac
Subjekt
Mesto Čadca
Miesta realizácie
Čadca
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.05.2020
Celková suma
354,385 €
Vlastné zdroje
17,719 €
Vyčerpané z projektu
252,140 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Cyklistické komunikácie – budovanie nov…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
30.09.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
29.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2019
Skutočný začiatok
30.09.2019
Plánovaný koniec
01.05.2020
Skutočný koniec
29.05.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,7486 (km)
Cieľ
1,7486 (km)
Naposledy aktualizované
27.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
262,462 €
Schválené na preplatenie
252,140 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,140 €
Schválené na preplatenie
252,140 €
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Čadca
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2020
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.