Popis projektu

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. prostredníctvom realizácie projektu "Zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy prostredníctvom bike-sharingu v Košickom kraji" plánuje vybudovať funkčnú sieť automatickej požičovne mestských bicyklov v meste Košice, ktorá bude slúžiť predovšetkým pre obyvateľov mesta a v neposlednom rade pre všetkých obyvateľov kraja, ktorí cestujú do krajského mesta za rôznym účelom (práca, návšteva lekára, úrady, kultúrne a športové aktivity, a.i.). Úspešnou realizáciou projektu bude v krajskom meste umiestnených 15 bicyklových stanovíšť spolu s 210 bicyklami, ktoré budú dostupné počas 8-9 mesačnej prevádzky v roku, v závislosti od klimatických podmienok. Projekt: Zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy prostredníctvom bike-sharingu v Košickom kraji reflektuje špecifický cieľ č. 1.2.2, realizáciou ktorého dôjde k zvýšeniu atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb. Hlavným cieľom je zvýšenie atraktivity nemotorovej dopravy prostredníctvom budovania siete automatickej požičovne mestských bicyklov v danom meste, výsledkom čoho bude zvýšenie podielu využívania cyklistickej dopravy, ktorá odľahčí centrá miest od narastajúcej miery automobilizácie a vytvorí pozitívny environmentálny efekt v podobe zníženia miery znečistenia ovzdušia, hluku a vibrácií v meste.

Viac
Subjekt
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Miesta realizácie
Košický kraj
Stav
Projekt mimoriadne ukončený - neprispel k cieľom OP (K)
Realizácia
01.07.2020 - 01.12.2021
Celková suma
580,239 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Vybudovanie siete automatickej požičovn…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.07.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.12.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.