Popis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie 3,43 km dlhej osvetlenej cyklistickej komunikácie (vrátane doplnkovej cyklistickej infraštruktúry vo forme 216 ks parkovacích miest pre bicykle v 2 prístreškoch pre bicykle) spájajúcej vzdialený priemyselný areál spoločnosti Duslo a. s. a ďalšie výrobné závody (celkom s vyše 2000 zamestnancami) s okresným sídlom Šaľa s vyše 22 tis. obyvateľmi, tak aby sa vytvorili podmienky pre bezpečnú a ekologickú nemotorovú dopravu zaručujúcu lepšiu mobilitu a prístup obyvateľov k práci. Zároveň vytvoriť podmienky pre udržateľný a vyvážený územný rozvoj, rast a konkurencieschopnosť mesta, pretože v súčasnosti v Šali nie je vybudovaná žiadna cyklistická komunikácia, čo je obyvateľmi považované za konkurenčnú nevýhodu oproti iným sídlam a znižuje kvalitu života v meste a potenciál jeho ďalšieho rastu. V neposlednom rade je cieľom, aby sa zvýšila atraktivita tohto druhu dopravy, ktorý má medzi inými aj pozitívny vplyv na životné prostredie, čo v našom meste, ktoré je historicky známe centrum priemyslu, má neoceniteľnú hodnotu. Všetky aktivity projektu sú nasmerované na vytvorenie infraštruktúrnych podmienok pre udržateľnú mestskú a prímestskú mobilitu rozvojom a zvýšením prepravnej kapacity nemotorovej cyklistickej dopravy v podmienkach mesta Šaľa, ktoré dlhodobo trpí následkami vysokej intenzity automobilovej, prevažne nákladnej tranzitnej dopravy (nástup na cyklistickú komunikáciu v priechode cez cestu I/75 s intenzitou 15937 vozidiel za deň podľa výsledkov celoštátneho sčítania dopravy v SR v roku 2015). Toto všetko  má za následok nevyhovujúce podmienky pre cyklistov a z dôvodu absencie cyklistickej infraštruktúry a nedostatku pocitu bezpečia v rámci cyklistickej dopravy dlhodobé uprednostňovanie inej ako cyklistickej dopravy. Tomuto trendu má predložený projekt zamedziť.

Viac
Subjekt
Mesto Šaľa
Miesta realizácie
Močenok, Šaľa
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.02.2018 - 01.04.2019
Celková suma
1,005,124 €
Vlastné zdroje
50,256 €
Vyčerpané z projektu
992,673 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Doplnková cyklistická infraštruktúra
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.08.2018
Skutočný začiatok
17.08.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
29.04.2019
Názov
Vybudovanie novej cyklistickej komuniká…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
29.04.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2018
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.04.2019
Skutočný koniec
30.04.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
3,43 (km)
Cieľ
3,43 (km)
Naposledy aktualizované
26.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
216,0 (počet)
Cieľ
216,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236 €
Schválené na preplatenie
236 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59 €
Schválené na preplatenie
59 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10 €
Schválené na preplatenie
10 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
406 €
Schválené na preplatenie
406 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
811 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,010 €
Schválené na preplatenie
1,010 €
Realizácia
16.08.2018
Názov

kúpa pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,304 €
Schválené na preplatenie
46,304 €
Realizácia
05.03.2018
Názov

pútač

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
521 €
Realizácia
01.10.2018
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,789 €
Schválené na preplatenie
43,789 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
817,267 €
Schválené na preplatenie
817,267 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,789 €
Schválené na preplatenie
43,789 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
817,267 €
Schválené na preplatenie
817,267 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
2,700 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,700 €
Schválené na preplatenie
2,700 €
Realizácia
27.11.2018
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,242 €
Schválené na preplatenie
35,242 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,331 €
Schválené na preplatenie
37,331 €
Realizácia
16.07.2019
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,331 €
Schválené na preplatenie
37,331 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,242 €
Schválené na preplatenie
35,242 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,600 €
Schválené na preplatenie
3,600 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

trvalá tabuľa

faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294 €
Schválené na preplatenie
294 €
Realizácia
02.07.2019
Názov

nákup pozemku

kúpna zmluva

Vlastník dokladu
Mesto Šaľa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
176 €
Schválené na preplatenie
176 €
Realizácia
21.12.2018
Názov IČO
Názov
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
IČO
00896225
Názov
SAFI SK, s.r.o.
IČO
48044288
Názov
FOCESA s.r.o.
IČO
45332525
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.