Popis projektu

Predmetom predkladaného projektu je . Vďaka zrealizovaniu predkladaného zámeru dôjde k zvýšeniu kapacity infraštruktúry pre nemotorovú dopravu v meste, čo prispeje k zvýšeniu podielu osôb využívajúcich tento druh dopravy. Mesto aj doposiaľ vybudovalo niekoľko cyklistických komunikácií, do budúcnosti týchto trás a  (najmä občianskej infraštruktúry a miest dochádzky za prácou), avšak na dobudovanie ďalších trás mestu chýba dostatok finančných prostriedkov, preto sa obracia na riadiaci orgán pre IROP so žiadosťou o dotáciu. Cieľom projektu je a propagácia cyklistickej dopravy. Jedným z podnetov pre predloženie predmetného projektu bol práve rastúci počet obyvateľov mesta využívajúcich cyklistickú dopravu. Vďaka realizácii projektu bude mesto schopné uspokojiť potreby občanov spojené s využívaním nemotorovej dopravy. Vytýčený cieľ projektu bude dosiahnutý zrealizovaním dvoch hlavných aktivít projektu  a  s celkovou dĺžkou trvania 13 mesiacov. V rámci týchto aktivít budú uskutočnené stavebné práce a nákup ďalšieho vybavenia. Výsledkom zrealizovaného projektu bude dosiahnutie merateľných ukazovateľov projektu: dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií – 2,3 km, počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – 1 prvok a počet zavedených propagačných aktivít – 2 propagačné aktivity. Miestom realizácie projektu je .

Viac
Subjekt
Mesto Piešťany
Miesta realizácie
Piešťany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2018 - 01.04.2021
Celková suma
463,526 €
Vlastné zdroje
23,176 €
Vyčerpané z projektu
454,710 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Propagácia cyklistickej dopravy v meste…
Typ
B. UMR_Propagácia a…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
15.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
18.12.2020
Názov
Výstavba infraštruktúry pre nemotorovú …
Typ
A. UMR_Rekonštrukci…
Plánovaný začiatok
01.10.2018
Skutočný začiatok
27.09.2018
Plánovaný koniec
01.03.2020
Skutočný koniec
31.12.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
15.06.2018
Plánovaný koniec
01.04.2021
Skutočný koniec
14.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
2,3 (km)
Cieľ
2,3 (km)
Naposledy aktualizované
09.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2021
Riziko
-
Názov
Počet zavedených propagačných aktivít
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
09.08.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

SO 01 Cyklistický chodník - Krajinská cesta

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,680 €
Schválené na preplatenie
52,680 €
Realizácia
-
Názov

SO 01 Cyklistický chodník - Krajinská cesta

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
52,680 €
Schválené na preplatenie
52,680 €
Realizácia
26.02.2019
Názov

stavebné práce na objekte cyklistický chodník

Stavebné práce na objekte Cyklistický chodník Krajinská cesta

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,005 €
Schválené na preplatenie
84,005 €
Realizácia
24.08.2019
Názov

stavebné práce na objekte cyklistický chodník

Stavebné práce na objekte Cyklistický chodník Krajinská cesta

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,005 €
Schválené na preplatenie
84,005 €
Realizácia
18.09.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Výkon činnosti stavebného dozoru, Z.č. 1561803

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
5,500 €
Realizácia
08.11.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Výkon činnosti stavebného dozoru, Z.č. 1561803

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,500 €
Schválené na preplatenie
5,500 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce na cyklistickom chodníku Dopravná - Sasinkova

Vybudovanie cyklotrás v meste -stavebné práce, ZOD 4151803, Cyklistický chodník Dopravná-Sasinková

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,429 €
Schválené na preplatenie
224,429 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce na cyklistickom chodníku Dopravná - Sasinkova

Vybudovanie cyklotrás v meste -stavebné práce, ZOD 4151803, Cyklistický chodník Dopravná-Sasinková

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,429 €
Schválené na preplatenie
224,429 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Výkon činnosti stavebného dozoru

Faktúra za stavebný dozor- NFP Vybudovanie cyklotrás v meste Piešťany, stavebný dozor zmluva č. 1561803

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.01.2020
Názov

Stavebné práce

Vybudovanie cyklotrás v meste -stavebné práce, ZOD4151803

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,097 €
Schválené na preplatenie
88,097 €
Realizácia
16.01.2020
Názov

Stojan na bicykle ALFA Maxi 3 miestny, pozink

Stojan na bicykle ALFA Maxi 3 miestny, pozink

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.12.2020
Názov

Bic. Dema Modet 24x1 3/8

Bic.Dema Modet 24x1 3/8

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Vytvorenie aplikácia - Cyklodoprava v meste Piešťany, vrátane implementácie a nastavenia.

Vytvorenie aplikácie - Cyklodoprava v meste Piešťany, vrátane implementácie a nastavenia

Vlastník dokladu
Mesto Piešťany
Dodávateľ
T-MAPY Slovensko s. r. o.
Žiadaná suma
3,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov IČO
Názov
T-MAPY Slovensko s. r. o.
IČO
43995187
Názov
Andrej Barbierik
IČO
46160655
Názov
Tradestone Slovakia s.r.o.
IČO
48151904
Názov
CKD market, s.r.o.
IČO
36232017
Názov
KOVTEC s.r.o.
IČO
50924192
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.