Popis projektu

Predmetom predkladanej Žiadosti o NFP je vybudovanie cyklistickej trasy, ktorá bude spájať južnú časť mesta Nemšová /m. č. Kľúčové / so severnou časťou, čím bude vytvorený samostatný juho-severný cyklistický koridor  do mesta   Nemšová.   Stavba začína za MK  Družstevná  idúcou do PD Vlára a končí na ploche pri cintoríne v Kľúčovom. Celková dĺžka navrhnutej trasy bude 1 011,23 m. Súčasťou cyklochodníka bude aj oddychová zóna. Vybavenie oddychovej zóny budú tvoriť lavice, stôl, odpadkový kôš, stojan na bicykle a informačná tabuľa. Umiestnenie cyklochodníka zabezpečí bezpečný presun chodcov ako aj cyklistov medzi jednotlivými mestskými časťami Ľuborča a Kľúčové. Predkladaný projekt cyklochodníkov v meste Nemšová prispieva k zvýšeniu bezpečnosti zraniteľných účastníkov cestnej dopravy, prispieva k segregácii cestnej dopravy a cyklodopravy a obsahuje prvky pre elimináciu negatívnych vplyvov dopravy  na životné prostredie, čím je plne v súlade s hlavnými zásadami výberu operácií, ktoré sú definované v IROP pre špecifický cieľ 1.2.2. Projekt prispieva k podpore investícií na rozvoj a marketing cestovného ruchu, rozvoj rekreačnej infraštruktúry a k zlepšeniu mobility tak obyvateľov ako aj návštevníkov mesta.

Viac
Subjekt
Mesto Nemšová
Miesta realizácie
Nemšová
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2021 - 01.10.2022
Celková suma
265,826 €
Vlastné zdroje
13,291 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľubor…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
14.10.2021
Plánovaný koniec
01.10.2022
Skutočný koniec
28.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
14.10.2021
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
19.05.2022
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,0112 (km)
Cieľ
1,0112 (km)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.11.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča Kľúčové

Faktúra č.:22SVF0273

Vlastník dokladu
Mesto Nemšová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
141,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cyklochodníky mesta Nemšová, úsek Ľuborča Kľúčové

Faktúra č.:22SVF0273

Vlastník dokladu
Mesto Nemšová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
141,783 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.10.2022
Názov

stavebný dozor

FAktúra za stavebný dozor

Vlastník dokladu
Mesto Nemšová
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 22SVF0045

Vlastník dokladu
Mesto Nemšová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
16,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 22SVF0045

Vlastník dokladu
Mesto Nemšová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
16,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2022
Názov

Cyklochodníky Mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové

Faktúra č.:22SVF0123

Vlastník dokladu
Mesto Nemšová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
19,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Cyklochodníky Mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové

Faktúra č.:22SVF0123

Vlastník dokladu
Mesto Nemšová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
19,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Cyklochodníky Mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové

Faktúra č.:22SVF0085

Vlastník dokladu
Mesto Nemšová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
77,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Cyklochodníky Mesta Nemšová, úsek Ľuborča - Kľúčové

Faktúra č.:22SVF0085

Vlastník dokladu
Mesto Nemšová
Dodávateľ
DOSA Slovakia, s.r.o.
Žiadaná suma
77,084 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DOSA Slovakia, s.r.o.
IČO
36412678
Názov
Juno s. r. o.
IČO
53717325
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.