Popis projektu

Predmetom predkladanéhej Žiadosti o NFP je vybudovanie cyklistickej trasy, ktorá bude prechádzať mestom Detva. Cyklistická trasa bude pozostávať zo samostatných cyklistických cestičiek, spoločných cestičiek pre chodcov a cyklistov a z vyznačených cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách. Trasa bude doplnená cyklistickou infraštruktúrou - plochami s cyklistickými stojanmi. Samostatná cyklistická cestička je navrhnutá v zelenom páse, oddelene od existujúcich chodníkov. Spoločné cestičky pre chodcov a cyklistov sa vybudujú na existujúcich chodníkoch, ktoré sa rozšíria a upravia bezbariérovo. Cez Detvianský potok bude vybudovaná  lávka pre chodcov a cyklistov. Bude zabezpečená prekládka miestnej telekomunikačnej siete (MTS) a bude vybudované osvetlenie navrhnutých priechodov pre chodcov a cyklistov. Pri budovaní cyklistickej trasy dôjde k odstráneniu niektorých stromov, ktoré budú nahradené výsadbou nových stromov. Celková dĺžka navrhnutej cyklotrasy bude 1664,65 m. 

Realizácia projektu bude prebiehať v katastrálnom území mesta Detva na parcelách č.p. KN-E č. 1714/101, KN-E č.25891/1, KN-C č. 2193/4, KN-C č. 2606/2,KN-C č. 2189, KN-C č. 2605/2, KN-C č. 2607, KN-C č. 1392,KN-C č. 2604/3, KN-C č. 2601/2, KN-C č. 1733/4, KN-C č. 1392, KN-C č. 1390/2, KN-C č. 1399/1, KN-C č. 1399/3, KN-C č. 1407, KN-C č. 1409/1, KN-C č. 1409/2, KN-C č. 1521, KN-C č. 1520/1, KN-C č. 1520/7, KN-E č. 1700/1, KN-C č. 260/2, KN-C 65/2, KN-C 44/5, KN-C 7576/2, KN-C 43/11, KN-C 44/2, KN-C 43/10, KN-C 44/3

Vzhľadom k tomu, že súčasné riešenie cyklistických trás v meste nevyhovuje rôznorodým požiadavkám, ktoré sú kladené na bezpečný prejazd cyklistov. Realizáciou predkladaného projektu sa podporý rozvoj fyzických ako aj športových zručností tak mládeže ako aj ostatných obyvateľov
mesta. Projektom sa zabezpečí kvalitatívne zlepšenie športovej infraštruktúry. 

Viac
Subjekt
Mesto Detva
Miesta realizácie
Detva
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2017 - 01.08.2019
Celková suma
398,713 €
Vlastné zdroje
19,936 €
Vyčerpané z projektu
381,606 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo …
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.05.2017
Skutočný začiatok
24.05.2017
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
20.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
13.09.2018
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
30.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
1,664 (km)
Cieľ
1,664 (km)
Naposledy aktualizované
14.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.09.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 201901069

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,797 €
Schválené na preplatenie
186,797 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 201901069

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
186,797 €
Schválené na preplatenie
186,797 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.1990060025

Daňové priznanie k DPH 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,538 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.1990060022

Daňové priznanie k DPH 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
37,359 €
Schválené na preplatenie
37,359 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z fa č. FVS190110

Daňové priznanie k DPH 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
23,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.07.2019
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.1990060020

Daňové priznanie k DPH 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
58,026 €
Schválené na preplatenie
57,424 €
Realizácia
24.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
116,613 €
Schválené na preplatenie
116,613 €
Realizácia
-
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.1990060030

Daňové priznanie k DPH 07/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
23,323 €
Schválené na preplatenie
23,323 €
Realizácia
-
Názov

DPH za stavebné práce zo základu dane z faktúry č.1990060035

Daňové priznanie k DPH 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
2,171 €
Schválené na preplatenie
2,171 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,853 €
Schválené na preplatenie
10,853 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
2,500 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
1,990 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Vypracovanie projektovej dokumentácie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.06.2017
Názov

Autorský dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.11.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 12/2018

Účtovný doklad 1.1 - mzdy dohody sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.01.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 11/2018

Účtovný doklad 1.1 - mzdy dohody sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2018
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 10/2018

Účtovný doklad 1.1 - mzdy dohody sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2018
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 08/2019

Účtovný doklad 2.1 - mzdy dohody - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
521 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.09.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 07/2019

Účtovný doklad 2.1 - mzdy dohody - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 06/2019

Účtovný doklad 2.1 - mzdy dohody - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 05/2019

Účtovný doklad 2.1 - mzdy dohody - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 04/2019

Účtovný doklad 2.1 - mzdy dohody - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
54 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.05.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 03/2019

Účtovný doklad 2.1 - mzdy dohody - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.04.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 02/2019

Účtovný doklad 2.1 - mzdy dohody - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.03.2019
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu) 01/2019

Účtovný doklad 2.1 - mzdy dohody - sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Mesto Detva
Dodávateľ
Mesto Detva
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2019
Názov IČO
Názov
Mesto Detva
IČO
00319805
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
SIROŇ plus, s.r.o.
IČO
36004073
Názov
Projektcesty, s.r.o.
IČO
44313187
Názov
Peter Bobrík
IČO
44941498
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.