Obec Lehnice

Lehnice

Počet žiadostí
17
Projekty
13
Úspešnosť žiadostí
64%
Celková suma
3,442,564 €

Čerpanie zdrojov subjektom v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej…

Obec Lehnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
875,862 €
Suma
953,729 €
Vlastné zdroje
47,686 €
Projekt

Rozšírenie kapacity MŠ výstavbou pavilónu.

Obec Lehnice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
824,951 €
Vlastné zdroje
41,248 €
Projekt

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti Le…

Obec Lehnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
800 €
Suma
812,301 €
Vlastné zdroje
40,615 €
Projekt

Rekonštrukcia a dobudovanie miestnej komunikácie …

Obec Lehnice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
129,854 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
621,962 €
Vlastné zdroje
31,098 €
Projekt

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného …

Obec Lehnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
561,337 €
Suma
619,228 €
Vlastné zdroje
30,961 €
Projekt

Zvýšenie kvantitatívnej a kvalitatívnej úrovne se…

Obec Lehnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
344,289 €
Suma
348,873 €
Vlastné zdroje
17,444 €
Projekt

Zvýšenie kapacity triedeného zberu komunálneho od…

Obec Lehnice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
210,636 €
Vlastné zdroje
10,532 €
Projekt

Zvýšenie kvality a udržateľnosti poskytovania slu…

Obec Lehnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
198,988 €
Vlastné zdroje
9,949 €
Projekt

Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine - L…

Obec Lehnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
75,252 €
Vlastné zdroje
3,763 €
Projekt

Cyklotrasy bez hraníc – štúdie a plány, Mikroregi…

Obec Lehnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
71,472 €
Suma
71,472 €
Vlastné zdroje
3,574 €
Projekt

Stavebné úpravy a výmena strešnej krytiny Domu sm…

Obec Lehnice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,499 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Riešenie migračných výziev v obci Lehnice

Obec Lehnice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Wifi pre Teba v obci Lehnice

Obec Lehnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,940 €
Suma
15,000 €
Vlastné zdroje
750 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Financovanie implementácie stratégie CLLD - Agrop…

Agroprameň

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
357,321 €
Vlastné zdroje
17,866 €
Projekt

Vodozádržné opatrenie v urbanizovanej krajine - L…

Obec Lehnice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
75,252 €
Vlastné zdroje
3,763 €
Projekt

Riešenie migračných výziev v obci Lehnice

Obec Lehnice

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
15,600 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.