Popis projektu

Predmetom predkládaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Lehnice. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná. 

Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia strešného plášťa,

-výmeny existujúcich výplní otvorov,

-výmeny osvetlenia,

-rekonštrukcie ústredného kúrenia,

-vybudovanie fotovoltaiky ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu.

Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
Obec Lehnice
Miesta realizácie
Lehnice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.11.2019
Celková suma
953,729 €
Vlastné zdroje
47,686 €
Vyčerpané z projektu
875,862 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti maters…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
13.05.2016
Plánovaný koniec
01.11.2019
Skutočný koniec
27.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
48,4787 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
337,077 (MWh/rok)
Cieľ
337,077 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
288598,2961 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
610859,7566 (kWh/rok)
Cieľ
576649,799 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
335977,2039 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,1242 (MW)
Cieľ
0,1212 (MW)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,09 (MWt)
Cieľ
0,09 (MWt)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0342 (MWe)
Cieľ
0,0312 (MWe)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
116,1 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
31,2 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
84,5729 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
27.11.2019
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
21,6 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
45,7 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1790,16 (m2)
Cieľ
1790,16 (m2)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,627 €
Schválené na preplatenie
428,627 €
Realizácia
25.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,627 €
Schválené na preplatenie
428,627 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447,236 €
Schválené na preplatenie
447,236 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
447,236 €
Schválené na preplatenie
447,236 €
Realizácia
27.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,904 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2016
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2016
Názov IČO
Názov
F K L a brat, spol. s r.o.
IČO
31104266
Názov
Ing. Ákos Szabó - HWGS
IČO
33892393
Názov
Linear projekt, s.r.o.
IČO
36266931
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.