Popis projektu

Cieľom projektu s názvom Financovanie implementácie stratégie CLLD - Agroprameň je aby sa úspešne zrealizovala stratégia CLLD.Cieľom stratégie je prispieť k rozvoju územia Agroprameň (MAS) prostredníctvom využívania miestnych zdrojov a spolupráce súkromného, verejnéhoa neziskového sektora a zároveň podporovať a rozvíjať princípy prístupu zdola – nahor. Udržateľný rozvoj bude zabezpečený prostredníctvom realizácie takých aktivít a činností, ktoré sú zamerané na ekonomický rast, konkurencieschopnosť, sociálne aspekty a ochranu životného prostredia.

Strategický cieľ:

Projekt v sebe zahŕňa nasledovné hlavné aktivity:
A1 Podpora podnikania a inovácií

B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry

B2 Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sídiel

Cieľovou skupinou, na ktoru sa projekt zameriava sú členovia MAS a široká verejnosť z územia MAS.

Viac
Subjekt
Agroprameň
Miesta realizácie
Vojka nad Dunajom, Veľká Paka, Trnávka, Rohovce, Potônske Lúky, Oľdza, Michal na Ostrove, Mierovo, Macov, Lehnice, Horná Potôň, Holice, Blatná na Ostrove, Blahová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.04.2020 - 01.12.2023
Celková suma
357,321 €
Vlastné zdroje
17,866 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvyšovanie bezpečnosti a dostupnosti sí…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
29.06.2023
Názov
Investície do cyklistických trás a súvi…
Typ
Dopravné prepojenie…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
22.05.2023
Názov
Podpora podnikania a inovácií
Typ
Zakladanie nových a…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
14.09.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
01.04.2020
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
4,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
2,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové
Hodnota
1,0 (podniky)
Cieľ
1,0 (podniky)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
Áno
Názov
Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch
Hodnota
1,0 (FTE)
Cieľ
4,0 (FTE)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových služieb a prvkov verejnej infraštruktúry
Hodnota
18,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

ŽoP č.1/A1/001- Karol Mészáros- MEDE

ŽoP č.1/A1/001- Karol Mészáros- MEDE

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,559 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2023
Názov

ŽoP č.1/B2/002- obec Michal na Ostrove

ŽoP č.1/B2/002- obec Michal na Ostrove

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Michal na Ostrove
Žiadaná suma
12,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP č.1/B1/002- obec Michal na Ostrove

ŽoP č.1/B1/002- obec Michal na Ostrove

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Michal na Ostrove
Žiadaná suma
36,842 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP č.1/B2/002 -obec Mierovo

ŽoP č.1/B2/002- obec Mierovo

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Mierovo
Žiadaná suma
5,647 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ŽoP č.3/B2/001- Obec Vojka nad Dunajom

ŽoP č.3/B2/001- Obec Vojka nad Dunajom

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Vojka nad Dunajom
Žiadaná suma
6,301 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2023
Názov

ŽoP č.3/B2/001- obec Potônske Lúky

ŽoP č.3/B2/001- obec Potônske Lúky

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Potônske Lúky
Žiadaná suma
11,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.06.2023
Názov

ŽoP č.3/B2/001- Obec Horná Potôň

ŽoP č.3/B2/001- Obec Horná Potôň

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Horná Potôň
Žiadaná suma
24,631 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

ŽoP č.3/B2/001 - Obec Rohovce

ŽoP č.3/B2/001 - Obec Rohovce

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Rohovce
Žiadaná suma
18,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2023
Názov

ŽoP č. 4/B2/001- obec Blahová

ŽoP č.4/B2/001- obec Blahová

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Blahová
Žiadaná suma
5,265 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

ŽoP č.4/B2/001- obec Holice

ŽoPč.4/B2/001- obec Holice

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Holice
Žiadaná suma
25,006 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

ŽoP č.4/B2/001- obec Blatná na Ostrove

ŽoP č.4/B2/001- obec Blatná na Ostrove

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Blatná na Ostrove
Žiadaná suma
11,129 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.06.2023
Názov

ŽoP č.4/B2/001- obec Lehnice

ŽoPč.4/B2/001- obec Lehnice

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Lehnice
Žiadaná suma
32,260 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.06.2023
Názov

ŽoP č.4/B2/001- obec Oľdza

ŽoP č.4/B2/001- obec Oľdza

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Oľdza
Žiadaná suma
6,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2023
Názov

ŽoPč.4/B2/001- obec Veľká Paka

ŽoP č.4 /B2/001- obec Veľká Paka

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
Obec Veľká Paka
Žiadaná suma
12,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2023
Názov

ŽoP č. 5/A1/001- Ľudovít Fekete- Stolárstvo Fekete

ŽoPč.5/A1/001- Ľudovít Fekete -Stolárstvo Fekete

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,289 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2023
Názov

ŽoP č.5/A1/001- B-N Stav s.r.o.

ŽoP č.5/A1/001- B-N Stav s.r.o.

Vlastník dokladu
Agroprameň
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,419 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2023
Názov IČO
Názov
Obec Michal na Ostrove
IČO
00305600
Názov
Obec Vojka nad Dunajom
IČO
00305812
Názov
Obec Rohovce
IČO
00305715
Názov
Obec Veľká Paka
IČO
00305791
Názov
Obec Lehnice
IČO
00305553
Názov
Obec Horná Potôň
IČO
00305413
Názov
Obec Holice
IČO
00305405
Názov
Obec Mierovo
IČO
00305596
Názov
Obec Oľdza
IČO
00305651
Názov
Obec Blatná na Ostrove
IČO
00305308
Názov
Karol Mészáros - MEDE
IČO
36895202
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.