Popis projektu

Predmetom predkládaného projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Lehnice. Technický stav budovy je nevyhovujúci, v dôsledku čoho je jej prevádzka náročná a spojená s vynakladaním vysokých objemov finančných prostriedkov na energie a údržbu. Neustále vynakladanie finančných prostriedkov na túto budovu neumožňuje obci realizovať ďalšie projektové zámery, ktorých realizácia je potrebná.

Projektová dokumentácia rieši zníženie energetickej náročnosti budovy prostredníctvom:

-zateplenia obvodového plášťa,

-zateplenia stropov,

-výmeny osvetlenia,

-rekonštrukcie ústredného kúrenia,

-vybudovania fotovaltaiky

ako aj ďalšie stavebné úpravy a dokončovacie práce uvedené v projektovej dokumentácii a rozpočte projektu. Predkladaným projektovým zámerom má obec snahu znížiť energetickú náročnosť budovy a naplniť merateľné ukazovatele.

Viac
Subjekt
Obec Lehnice
Miesta realizácie
Lehnice
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2016 - 01.01.2020
Celková suma
619,228 €
Vlastné zdroje
30,961 €
Vyčerpané z projektu
561,337 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zníženie energetickej náročnosti budovy…
Typ
A.Zníženie energeti…
Plánovaný začiatok
01.05.2016
Skutočný začiatok
13.05.2016
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
27.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.04.2018
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet opatrení na zníženie spotreby energie realizovaných vo verejnej budove
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek
Hodnota
1329,84 (m2)
Cieľ
1316,51 (m2)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Spotreba energie v budove po realizácii opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
35,2442 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií PM10
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Zvýšená kapacita výroby energie z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0726 (MW)
Cieľ
0,0718 (MW)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby tepla z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,064 (MWt)
Cieľ
0,064 (MWt)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšená kapacita výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov
Hodnota
0,0086 (MWe)
Cieľ
0,0078 (MWe)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
-
Názov
Množstvo tepelnej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
82,56 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Množstvo elektrickej energie vyrobenej v zariadení OZE
Hodnota
0,0 (MWh/rok)
Cieľ
7,8 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
0,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
68,3024 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií SO2
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
27,8 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie produkcie emisií NOx
Hodnota
0,0 (Kg/rok)
Cieľ
37,3 (Kg/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Spotreba energie v budove pred realizáciou opatrení energetickej efektívnosti
Hodnota
268,071 (MWh/rok)
Cieľ
268,071 (MWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie konečnej spotreby energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
232826,79 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie potreby energie vo verejných budovách
Hodnota
443792,6475 (kWh/rok)
Cieľ
435110,7722 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
0,0 (kWh/rok)
Cieľ
264517,6318 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
26.02.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277,046 €
Schválené na preplatenie
277,046 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
277,046 €
Schválené na preplatenie
277,046 €
Realizácia
26.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284,291 €
Schválené na preplatenie
284,291 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284,291 €
Schválené na preplatenie
284,291 €
Realizácia
21.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,251 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.10.2019
Názov

Odborný dozor stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.02.2020
Názov

Odborný dozor stavby

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,552 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2016
Názov

Projektová dokumentácia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Lehnice
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,928 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2016
Názov IČO
Názov
F K L a brat, spol. s r.o.
IČO
31104266
Názov
Ing. Ákos Szabó - HWGS
IČO
33892393
Názov
Linear projekt, s.r.o.
IČO
36266931
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.