Popis projektu

Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravených osôb, jej zatraktívnenie za účelom vnímania cyklodopravy ako plnohodnotného spôsobu prepravy v rámci mobility v meste prostredníctvom budovania siete bezpečných cyklotrás a nadväzujúcejinfraštruktúry.

Rozšírenie ponuky cyklokomunikácií realizáciou cyklopruhov a cyklokoridorov na existujúcich komunikáciách spolu s príslušným dopravnýmznačením

Aktivita 1. Budovanie nových cyklistických komunikácií, cyklokoridorov na existujúcich miestnych komunikáciách Euro Velo 11 , k. ú. ŠarišskéMichaľany- výstavba cyklotrasy, ktorá prechádza katastrálnym územím Šarišské Michaľany od hranice katastra Veľký Šariš až po hranicu katastra Orkucany.

Cyklotrasa je vedená ako samostatná cyklistická cestička po pravostrannej hrádzi rieky Torysa v dotyku zo záhradkárskou oblasťou a následne priechodom precyklistov prechádza na cyklokoridor po existujúcich komunikáciách III/3184 ul. Jarková, ul. SNP, ul. Železničiarska, ul. Kpt. Nálepku, ul. Mlynská s vodorovnýmdopravným značením a následne prechádza na samostatnú cyklistickú cestičku vpravo v súbehu zo železničnou traťou. Cyklotrasa križuje jestvujúci Ketelskýpotok lávkou dlhou 12,5 m.

k.ú. Šarišské Michaľany, parcely č. C KN 740/1, E KN 521/111, E KN 521/112,E KN 533/2, C KN 556/1, C KN 556/2, E KN 558/1, C KN 558/2, C KN 559, C KN 560, C KN 561,C KN 567, C KN 703/1, C KN 736/1, C KN 736/2, E KN 738/2, C KN 515, C KN 526, C KN 525, C KN 523, C KN 520/1, E KN 513/71

Merateľné ukazovatele projektu: P0043 Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií (3,495 km).

Viac
Subjekt
Obec Šarišské Michaľany
Miesta realizácie
Šarišské Michaľany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2021 - 01.10.2023
Celková suma
400,338 €
Vlastné zdroje
20,017 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A.1. Budovanie nových cyklistických kom…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
27.05.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
27.05.2021
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
31.10.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
3,495 (km)
Cieľ
3,495 (km)
Naposledy aktualizované
28.12.2023
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,656 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
126,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
126,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
244,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Doprastav, a.s.
Žiadaná suma
244,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2022
Názov

finančný manažér

Sumarizačný hárok osobné výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
3,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.01.2022
Názov

projektový manažér

Sumarizačný hárok osobné výdavky

Vlastník dokladu
Obec Šarišské Michaľany
Dodávateľ
Obec Šarišské Michaľany
Žiadaná suma
3,735 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Prešovský samosprávny kraj

Suma celkom
332 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Subjekt

Prešovský samosprávny kraj

Suma celkom
1,453 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Nezrovnalosť bez fi…
Názov IČO
Názov
Doprastav, a.s.
IČO
31333320
Názov
Obec Šarišské Michaľany
IČO
00327808
Názov
Ing. Peter Macko
IČO
40637689
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.