Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy medzi mestami Nové Mesto nad Váhom a Trenčín v celkovej dĺžke 21,2 km. Cyklotrasa sa napája na už existujúci úsek cyklotrasy Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom v dĺžke 13,4 km. Projekt prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej doprave v Trenčianskom kraji a zároveň sa predpokladá zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Vybudovaná cyklistická komunikácia bude spájať Nové Mesto nad Váhom a priľahlé obce s Trenčínom, čím sa prepojí dochádzka za prácou do priemyselnej zóny v Novom Meste nad Váhom a do priemyselného parku Trenčín-Záblatie. Na trase budú vybudované 3 odpočívadlá. Súčasťou každého odpočívadla bude vybudovanie spevnenej plochy pre vybudovanie prístrešku s mobiliárom.

Predkladaný projekt je v súlade s ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Projekt je v súlade so stratégiou IROP, - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízko hlukových, a nízko uhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimediálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, : Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Nové Mesto nad Váhom
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.06.2020 - 01.10.2021
Celková suma
4,199,443 €
Vlastné zdroje
209,972 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
208,386 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Doplnková cyklistická infraštruktúra
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
02.06.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
02.06.2021
Názov
Výstavba cyklistickej komunikácie
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
02.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
02.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
02.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
02.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
21,2 (km)
Cieľ
21,2 (km)
Naposledy aktualizované
16.06.2021
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
16.06.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA č. 1 stavebné práce

FA č. 1 Stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
834,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

FA č. 1 stavebné práce

FA č. 1 Stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
834,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2 stavebné práce STRABAG

FA č. 2 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,422,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

FA č. 2 stavebné práce STRABAG

FA č. 2 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,422,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3 stavebné práce STRABAG

FA č. 3 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3 stavebné práce STRABAG

FA č. 3 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

FA č. 4 stavebné práce STRABAG

FA č. 4 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
583,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

FA č. 4 stavebné práce STRABAG

FA č. 4 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
583,999 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 5 stavebné práce STRABAG

FA č. 5 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Fa č. 5 stavebné práce STRABAG

FA č. 5 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
591,755 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 6 stavebné práce STRABAG

FA č. 6 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 6 stavebné práce STRABAG

FA č. 6 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,594 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

FA č. 7 prístrešky STRABAG

FA č. 7 prístrešky STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 7 prístrešky STRABAG

FA č. 7 prístrešky STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

FA č. 7B prístrešky STRABAG

FA č. 7 B prístrešky STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,356 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
71,116 €
Vrátená suma
71,116 €
Suma na vymáhanie
71,116 €
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Suma celkom
137,270 €
Vrátená suma
137,270 €
Suma na vymáhanie
137,270 €
Typ
Produkt, druh, proj… Kontrola, audit, pr…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
137,270 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
137,270 €
Typ
Nezákonné a/alebo d… Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Subjekt

Trenčiansky samosprávny kraj

Suma celkom
71,116 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
71,116 €
Typ
Nezákonné a/alebo d… Produkt, druh, proj…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.