Popis projektu

Cieľom projektu je zvýšenie atraktívnosti a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy na celkovom počte prepravných osôb. Stanovený cieľ sa naplní vybudovaním novej cyklodopravnej trasy medzi mestami Nové Mesto nad Váhom a Trenčín v celkovej dĺžke 21,2 km. Cyklotrasa sa napája na už existujúci úsek cyklotrasy Horná Streda – Nové Mesto nad Váhom v dĺžke 13,4 km. Projekt prispeje k podpore bezpečnej a ekologickej doprave v Trenčianskom kraji a zároveň sa predpokladá zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy. Vybudovaná cyklistická komunikácia bude spájať Nové Mesto nad Váhom a priľahlé obce s Trenčínom, čím sa prepojí dochádzka za prácou do priemyselnej zóny v Novom Meste nad Váhom a do priemyselného parku Trenčín-Záblatie. Na trase budú vybudované 3 odpočívadlá. Súčasťou každého odpočívadla bude vybudovanie spevnenej plochy pre vybudovanie prístrešku s mobiliárom.

Predkladaný projekt je v súlade s ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Projekt je v súlade so stratégiou IROP, - Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízko hlukových, a nízko uhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimediálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, : Zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb.

Viac
Subjekt
Trenčiansky samosprávny kraj
Miesta realizácie
Nové Mesto nad Váhom
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2020 - 01.10.2021
Celková suma
4,244,815 €
Vlastné zdroje
212,241 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Doplnková cyklistická infraštruktúra
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
02.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba cyklistickej komunikácie
Typ
A. RIUS_bez UMR_Rek…
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
02.06.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2020
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka nových úsekov cyklistických komunikácií
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
21,2 (km)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných prvkov upokojovania dopravy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet vytvorených prvkov doplnkovej cyklistickej infraštruktúry
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA č. 1 stavebné práce

FA č. 1 Stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
834,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

FA č. 1 stavebné práce

FA č. 1 Stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
834,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 2 stavebné práce STRABAG

FA č. 2 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,422,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.09.2020
Názov

FA č. 2 stavebné práce STRABAG

FA č. 2 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,422,326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 3 stavebné práce STRABAG

FA č. 3 stavebné práce STRABAG

Vlastník dokladu
Trenčiansky samosprávny kraj
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
578,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.