Popis projektu

a to prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorá spočíva vo výstavbe novej budovy materskej školy za účelom presunutia kapacity existujúcej materskej školy s dôrazom na zvýšenie kapacity a zlepšenie podmienok predprimárneho vzdelávania pre príslušníkov MRK. s následným prepojením na primárne a sekundárne vzdelávanie. vhodnosť pozemku na výstavbu, bezproblémová dostupnosť pre deti z prostredia MRK, ekonomicky a stavebno-technicky najvhodnejšie riešenie. Projekt pozostáva z hlavnej aktivity a to stavebných prác a podporných aktivít, ktoré predstavujú riadenie projektu, publicitu a informovanosť cieľových skupín. Merateľnými ukazovateľmi sú: , z toho detí a .

Viac
Subjekt
Mesto Humenné
Miesta realizácie
Humenné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2019 - 01.11.2020
Celková suma
263,732 €
Vlastné zdroje
13,187 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
1.2. Výstavba novej budovy materskej šk…
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
11.09.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
25.11.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2019
Skutočný začiatok
11.09.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
25.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet postavených predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou MRK
Hodnota
1,0 (materská škola)
Cieľ
1,0 (materská škola)
Naposledy aktualizované
25.02.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl
Hodnota
42,0 (osoby)
Cieľ
42,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.02.2021
Riziko
-
Názov
Počet detí z MRK, ktoré navštevujú podporenú školskú infraštruktúru materských škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
42,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.02.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,561 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra -stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra -stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 05/2020 k Faktúre č. 202017

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 05/2020

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
20,710 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,664 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.12.2020
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 09/2020 k FA č. 202027

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 09/2020 k FA č. 202027

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,533 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
BRENSTAV, s.r.o.
IČO
46842845
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.