Popis projektu

Podpornými aktivitami sú informovanie a komunikácia. Riadenie projektu je interným spôsobom.

Predkladaný projekt si tak kladie za cieľ zabezpečiť komunitné aktivity širokej verejnosti s prioritným zameraním na marginalizované skupiny. : vhodnosť pozemku na výstavbu, bezproblémová dostupnosť pre obyvateľov z prostredia MRK, ekonomicky a stavebno-technicky najvhodnejšie riešenie a na základe požiadavky samotných obyvateľov osady. Komunitné centrum Humenné bude slúžiť za účelom poskytovania komplexných, odborných a iných činností, či aktivít, ktoré  prispievajú k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených, a to ako na individuálnej, tak aj na lokálnej úrovni. Komunitné centrum vytvorí príležitostí a možností, ktoré sociálne vylúčeným jednotlivcom a rodinám napomôžu plne sa zapojiť do ekonomického, sociálneho a kultúrneho života v danej lokalite i v celej spoločnosti. i 

Viac
Subjekt
Mesto Humenné
Miesta realizácie
Humenné
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2018 - 01.01.2020
Celková suma
241,080 €
Vlastné zdroje
12,054 €
Vyčerpané z projektu
137,111 €
Nezrovnalosti
247 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Výstavba komunitného centra
Typ
Podpora výstavby no…
Plánovaný začiatok
01.01.2018
Skutočný začiatok
24.01.2018
Plánovaný koniec
01.01.2020
Skutočný koniec
17.01.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
02.10.2017
Plánovaný koniec
01.04.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vytvorených pracovných miest cielene pre MRK prostredníctvom uplatnenia sociálneho aspektu vo verejných obstarávaniach
Hodnota
2,0 (pracovné miesto)
Cieľ
2,0 (pracovné miesto)
Naposledy aktualizované
20.02.2020
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
1,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
20.02.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

prenos daňovej povinnosti

Kontrolný výkaz DPH

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,791 €
Schválené na preplatenie
2,791 €
Realizácia
21.12.2018
Názov

stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,955 €
Schválené na preplatenie
13,955 €
Realizácia
19.12.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,813 €
Schválené na preplatenie
18,813 €
Realizácia
20.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,813 €
Schválené na preplatenie
18,813 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,613 €
Schválené na preplatenie
14,613 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,613 €
Schválené na preplatenie
14,613 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 04/2019 k FA č. 013-2019

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 04/2019

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
3,763 €
Schválené na preplatenie
3,763 €
Realizácia
24.05.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,511 €
Schválené na preplatenie
33,511 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,511 €
Schválené na preplatenie
33,511 €
Realizácia
22.07.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,665 €
Schválené na preplatenie
49,665 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
49,665 €
Schválené na preplatenie
49,665 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Prenos daňovej povinnosti k faktúre č. 046-2019

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
9,933 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Faktúra - Interiérové vybavenie - výpočtová technika

Faktúra - interiérové vybavenie - výpočtová technika

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,112 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Faktúra - Interiérové vybavenie

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
UEZ s.r.o.
Žiadaná suma
2,677 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,062 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Prenos daňovej povinnosti k faktúre č. 022-2019

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 05/2019

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
2,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2019
Názov

Prenos daňovej povinnosti k faktúre č. 040-2019

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 08/2019

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
4,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Faktúra - interiérové vybavenie

Faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
UEZ s.r.o.
Žiadaná suma
4,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.02.2020
Názov

Prenos daňovej povinnosti k faktúre č. 050-2019

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 10/2019

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
7,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Prenos daňovej povinnosti k faktúre č. 028-2019

Daňové priznanie - daň z pridanej hodnoty 06/2019

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Žiadaná suma
6,702 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.07.2019
Názov

Faktúra - Interiérové vybavenie

Zálohová faktúra - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
662 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2019
Názov

Faktúra - stavebné práce

Faktúra - stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Humenné
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Mesto Humenné

Suma celkom
247 €
Vrátená suma
247 €
Suma na vymáhanie
247 €
Typ
Odchýlka v kvalite …
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
IČO
42499500
Názov
UEZ s.r.o.
IČO
36483745
Názov
PLYNMONT Humenné s.r.o.
IČO
36499781
Názov
Datacomp
IČO
36212466
Názov
ELEKTROSPED, a. s.
IČO
35765038
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.